• Umożliwia systematyczną pracę dzięki odpowiedniej ilości materiału na jeden rok nauki w ciągu jednej lub dwóch godzin w tygodniu.
 • Wspiera kształcenie uczniów w zakresie językowym i zawodowym.
 • Przyczynia się do zwiększania swobody komunikowania się oraz umiejętności wyrażania fachowej wiedzy uczniów w miejscu ich pracy, czy też w trakcie odbywania stażu lub praktyk.
 • Pozwala utrwalać fachowe słownictwo dzięki ćwiczeniom przewidzianym jako praca domowa do każdego rozdziału. 

Dla ucznia

Mit Beruf auf Deutsch. Profil administracyjno-usługowy.

Mit Beruf auf Deutsch. Profil administracyjno-usługowy.

Podręcznik do języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Barbara Kujawa, Mariusz Stinia

Podręcznik „Mit Beruf auf Deutsch” – Profil administracyjno-usługowy do nauki języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni to skuteczne wsparcie w nauczaniu języka zawodowego, niezbędnego w szkołach zawodowych, technicznych oraz szkołach wyższych kształcących w wybranych zawodach.

 • Umożliwia systematyczną pracę w ciągu jednego roku przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo  w ramach zajęć z języka zawodowego dzięki odpowiedniej ilości materiału oraz ćwiczeń.
 • Pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych dzięki różnorodnym typom zadań opartych na fachowym słownictwie.
 • Oswaja z rozumieniem ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym w formacie MP3 na stronie wydawnictwa w strefie ucznia.
 • Umożliwia utrwalanie nowego materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń przewidzianych do każdego rozdziału w formie pracy domowej.
 • Oferuje szeroki zakres słownictwa z branży administracyjno-usługowej.
 • Daje możliwość powtórzenie i usystematyzowanie leksyki dzięki zebranemu po każdym rozdziale słownictwu i zwrotach do aktywnego opanowania.
 • Pobudza uczniów do aktywności poprzez liczne projekty tematyczne.
 • Ułatwia pracę nauczyciela dzięki obudowie zamieszczonej w portalu dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu
Mit Beruf auf Deutsch. Profil budowlany.

Mit Beruf auf Deutsch. Profil budowlany.

Podręcznik do języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Barbara Kujawa

Podręcznik „Mit Beruf auf Deutsch” – Profil budowlany do nauki języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni to skuteczne wsparcie w nauczaniu języka zawodowego, niezbędnego w szkołach zawodowych, technicznych oraz szkołach wyższych kształcących w wybranych zawodach.

 • Umożliwia systematyczną pracę w ciągu jednego roku przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo  w ramach zajęć z języka zawodowego dzięki odpowiedniej ilości materiału oraz ćwiczeń.
 • Pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych dzięki różnorodnym typom zadań opartych na fachowym słownictwie.
 • Oswaja z rozumieniem ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym w formacie MP3 na stronie wydawnictwa w strefie ucznia.
 • Umożliwia utrwalanie nowego materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń przewidzianych do każdego rozdziału w formie pracy domowej.
 • Oferuje szeroki zakres słownictwa z branży budowlanej.
 • Daje możliwość powtórzenie i usystematyzowanie leksyki dzięki zebranemu po każdym rozdziale słownictwu i zwrotach do aktywnego opanowania.
 • Pobudza uczniów do aktywności poprzez liczne projekty tematyczne.
 • Ułatwia pracę nauczyciela dzięki obudowie zamieszczonej w portalu dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu
Mit Beruf auf Deutsch. Profil elektryczno-elektroniczny.

Mit Beruf auf Deutsch. Profil elektryczno-elektroniczny.

Podręcznik do języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Barbara Kujawa, Mariusz Stinia,

 Podręcznik „Mit Beruf auf Deutsch” – Profil elektryczno-elektroniczny do nauki języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni to skuteczne wsparcie w nauczaniu języka zawodowego, niezbędnego w szkołach zawodowych, technicznych oraz szkołach wyższych kształcących w wybranych zawodach.

 • Umożliwia systematyczną pracę w ciągu jednego roku przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo  w ramach zajęć z języka zawodowego dzięki odpowiedniej ilości materiału oraz ćwiczeń.
 • Pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych dzięki różnorodnym typom zadań opartych na fachowym słownictwie.
 • Oswaja z rozumieniem ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym w formacie MP3 na stronie wydawnictwa w strefie ucznia.
 • Umożliwia utrwalanie nowego materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń przewidzianych do każdego rozdziału w formie pracy domowej.
 • Oferuje szeroki zakres słownictwa z branży elektryczno-elektronicznej.
 • Daje możliwość powtórzenie i usystematyzowanie leksyki dzięki zebranemu po każdym rozdziale słownictwu i zwrotach do aktywnego opanowania.
 • Pobudza uczniów do aktywności poprzez liczne projekty tematyczne.
 • Ułatwia pracę nauczyciela dzięki obudowie zamieszczonej w portalu dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu
Mit Beruf auf Deutsch. Profil mechaniczny i górniczo-hutniczy.

Mit Beruf auf Deutsch. Profil mechaniczny i górniczo-hutniczy.

Podręcznik do języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Barbara Kujawa, Barbara Szymoniak, Wojciech Borkowy

Podręcznik „Mit Beruf auf Deutsch” – Profil mechaniczny i górniczo-hutniczy do nauki języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni to skuteczne wsparcie w nauczaniu języka zawodowego, niezbędnego w szkołach zawodowych, technicznych oraz szkołach wyższych kształcących w wybranych zawodach.

 • Umożliwia systematyczną pracę w ciągu jednego roku przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo  w ramach zajęć z języka zawodowego dzięki odpowiedniej ilości materiału oraz ćwiczeń.
 • Pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych dzięki różnorodnym typom zadań opartych na fachowym słownictwie.
 • Oswaja z rozumieniem ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym w formacie MP3 na stronie wydawnictwa w strefie ucznia.
 • Umożliwia utrwalanie nowego materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń przewidzianych do każdego rozdziału w formie pracy domowej.
 • Oferuje szeroki zakres słownictwa z branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.
 • Daje możliwość powtórzenie i usystematyzowanie leksyki dzięki zebranemu po każdym rozdziale słownictwu i zwrotach do aktywnego opanowania.
 • Pobudza uczniów do aktywności poprzez liczne projekty tematyczne.
 • Ułatwia pracę nauczyciela dzięki obudowie zamieszczonej w portalu dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu
Mit Beruf auf Deutsch. Profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska.

Mit Beruf auf Deutsch. Profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska.

Podręcznik do języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Barbara Kujawa, Mariusz Stinia

Podręcznik „Mit Beruf auf Deutsch” – Profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska do nauki języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni to skuteczne wsparcie w nauczaniu języka zawodowego, niezbędnego w szkołach zawodowych, technicznych oraz szkołach wyższych kształcących w wybranych zawodach.

 • Umożliwia systematyczną pracę w ciągu jednego roku przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo  w ramach zajęć z języka zawodowego dzięki odpowiedniej ilości materiału oraz ćwiczeń.
 • Pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych dzięki różnorodnym typom zadań opartych na fachowym słownictwie.
 • Oswaja z rozumieniem ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym w formacie MP3 na stronie wydawnictwa w strefie ucznia.
 • Umożliwia utrwalanie nowego materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń przewidzianych do każdego rozdziału w formie pracy domowej.
 • Oferuje szeroki zakres słownictwa z branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska.
 • Daje możliwość powtórzenie i usystematyzowanie leksyki dzięki zebranemu po każdym rozdziale słownictwu i zwrotach do aktywnego opanowania.
 • Pobudza uczniów do aktywności poprzez liczne projekty tematyczne.
 • Ułatwia pracę nauczyciela dzięki obudowie zamieszczonej w portalu dlanauczyciela.pl.
przejdź do sklepu
Mit Beruf auf Deutsch. Profil turystyczno-gastronomiczny.

Mit Beruf auf Deutsch. Profil turystyczno-gastronomiczny.

Podręcznik do języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorzy: Barbara Kujawa, Mariusz Stinia

Podręcznik „Mit Beruf auf Deutsch” – Profil turystyczno-gastronomiczny do nauki języka niemieckiego zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni to skuteczne wsparcie w nauczaniu języka zawodowego, niezbędnego w szkołach zawodowych, technicznych oraz szkołach wyższych kształcących w wybranych zawodach.

 • Umożliwia systematyczną pracę w ciągu jednego roku przy jednej lub dwóch godzinach tygodniowo  w ramach zajęć z języka zawodowego dzięki odpowiedniej ilości materiału oraz ćwiczeń.
 • Pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych dzięki różnorodnym typom zadań opartych na fachowym słownictwie.
 • Oswaja z rozumieniem ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym w formacie MP3 na stronie wydawnictwa w strefie ucznia.
 • Umożliwia utrwalanie nowego materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń przewidzianych do każdego rozdziału w formie pracy domowej.
 • Oferuje szeroki zakres słownictwa z branży turystyczno-gastronomicznej .
 • Daje możliwość powtórzenie i usystematyzowanie leksyki dzięki zebranemu po każdym rozdziale słownictwu i zwrotach do aktywnego opanowania.
 • Pobudza uczniów do aktywności poprzez liczne projekty tematyczne.
 • Ułatwia pracę nauczyciela dzięki obudowie zamieszczonej w portalu dlanauczyciela.pl
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu Dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Mit Beruf auf Deutsch” znajdą ponad 700 pomocy dydaktycznych:

 • programy nauczania i rozkłady materiału,
 • 60 testów,
 • klucze odpowiedzi,
 • nagrania i transkrypcje

oraz wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Testy

Testy

Testy rozdziałowe we wszystkich częściach

Na portalu zamieszczono testy, umożliwiające sprawdzenie poziomu opanowania materiału omawianego w danym rozdziale. Są one dostępne są również w formie edytowalnej, co umożliwia adaptację ich do potrzeb grupy.

pobierz

Nagrania

Nagrania

Rozumienie ze słuchu jest podstawą do nauki języka

Na portalu zamieszczono ponad 180 nagrań, których treści są skorelowane rozdziałami w danych częściach. Nagrania umożliwiają uczniom słuchanie poprawnej wymowy, intonacji, akcentu i rytmu oraz rozwijają ich sprawność rozumienia ze słuchu.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Gotowe i szczegółowo opracowane pomysły na lekcje

Scenariusze to gotowe pomysły i inspiracje do przeprowadzenia lekcji. Do serii udostępniono aż 120 scenariuszy. Nauczyciel znajdzie w nich nie tylko opis przebiegu działań, ale również wskazówki, jak najefektywniej przeprowadzić lekcję.

pobierz

Zobacz także