• Dostarcza wiedzy i umiejętności praktycznych na temat zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, czemu służą liczne zdjęcia, rysunki, tabele i schematy zamieszczone w podręczniku oraz prezentacje.
  • Umożliwia prowadzenie interesujących zajęć lekcyjnych dzięki scenariuszom lekcji oraz materiałom prezentacyjnych zamieszczonym w multibooku.
  • Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z wykorzystaniem sprawdzianów i kartkówek do większości lekcji.

Dla ucznia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 193/2009
Autorzy: Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała
Seria: Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik dla gimnazjum z serii „Edukacja dla bezpieczeństwa” zawiera wszystkie treści podstawy programowej z przedmiotu zawartego w jego tytule przeznaczone dla III etapu edukacyjnego.

  • Stopniowo oswaja z trudnymi zagadnieniami z dziedziny bezpieczeństwa dzięki układowi treści od najbliższych do najdalszych doświadczeniu nastolatka.
  • Uczy ograniczania skutków niebezpieczeństw dzięki licznym instrukcjom postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Przybliża zagadnienia z pierwszej pomocy poprzez liczne zdjęcia i algorytmy postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń zdrowia i życia.
  • Unaocznia przydatność zdobywanej wiedzy poprzez liczne przykłady i zadania odwołujące się do sytuacji kryzysowych, które mogą się zdarzyć w codziennym życiu. 
przejdź do sklepu
Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Anna Przybył, Jolanta Lauk
Seria: Edukacja dla bezpieczeństwa

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum z serii „Edukacja dla bezpieczeństwa” pozwala opanować wiedzę zdobywaną na lekcjach, a liczne odwołania do sytuacji z życia pomagają odnaleźć jej zastosowanie w sytuacjach krytycznych.

  • Pomaga porządkować i utrwalać zdobywaną wiedzę dzięki zadaniom odnoszącym się do najważniejszych zagadnień omawianych na lekcji.
  • Ułatwia przyswojenie treści odległych doświadczeniu nastolatka dzięki atrakcyjnej formule zadań (krzyżówki, wykresy do uzupełnienia, zadania z lukami).
  • Pozwala połączyć zeszyt ćwiczeń z zeszytem przedmiotowym dzięki miejscu na notatkę na początku każdego tematu.

Zobacz także