• Umożliwia nauczanie historii w ujęciu chronologicznym – w taki sposób przedstawiono dzieje powszechne i Polski od starożytności do początku XXI w.
 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych dzięki atrakcyjnym wizualnie infografikom i bogatemu materiałowi ilustracyjnemu.
 • Pomaga sprawdzać wiedzę i przygotować uczniów do egzaminu maturalnego poprzez zróżnicowane zadania z „Maturalnych kart pracy” i e-testy.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji za pomocą kompleksowej obudowy dydaktycznej.
 • Kształci umiejętność pracy ze źródłami dzięki wykorzystaniu wielu ciekawych materiałów we wszystkich  elementach serii.

 

PRZEJDŹ DO STRONY
HISTORIA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Zrozumieć przeszłość. Część 1. Starożytność i średniowiecze

Zrozumieć przeszłość. Część 1. Starożytność i średniowiecze

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 642/1/2013
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

„Zrozumieć przeszłość. Część 1” to podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego, który obejmuje treści ze starożytności i średniowiecza.

 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementu To budzi kontrowersje i propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom, Słowniczkowi i Tablicom chronologicznym.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).
Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne

Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 642/2/2014
Autorzy: Paweł Klint, Piotr Galik

„Zrozumieć przeszłość. Część 2” to podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego, który obejmuje dzieje nowożytne.

 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementu To budzi kontrowersje i propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom, Słowniczkowi i Tablicom chronologicznym.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).
przejdź do sklepu
Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815–1939

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815–1939

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 642/3/2014
Autorzy: Piotr Galik

„Zrozumieć przeszłość. Część 3” to podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego, który obejmuje lata 1815–1939.

 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementu To budzi kontrowersje i propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom, Słowniczkowi i Tablicom chronologicznym.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).
przejdź do sklepu
Zrozumieć przeszłość. Część 1

Zrozumieć przeszłość. Część 1

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (nowe wydanie)

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy, Artur Kowalski

„Maturalne karty pracy. Część 1” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących starożytności i średniowiecza. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu starożytności i średniowiecza za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
 • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
Zrozumieć przeszłość. Część 2

Zrozumieć przeszłość. Część 2

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy, Małgorzata Machałek

„Maturalne karty pracy. Część 2” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących dziejów nowożytnych. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu dziejów nowożytnych za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
 • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu
Zrozumieć przeszłość. Część 3

Zrozumieć przeszłość. Część 3

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy

„Maturalne karty pracy. Część 3” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących lat 1815–1939. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu lat 1815–1939 za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
 • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkół ponadgimnazjalnych. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

Ponadto:

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.
 • Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.
 • Umożliwia szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki obszernemu indeksowi nazw miejscowości i ważniejszych obiektów związanych z wydarzeniami historycznymi,
 • Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map przekrojowych, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.
przejdź do sklepu
Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815–1939

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815–1939

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 642/3/2014
Autorzy: Piotr Galik

„Zrozumieć przeszłość. Część 3” to podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego, który obejmuje lata 1815–1939.

 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementu To budzi kontrowersje i propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom, Słowniczkowi i Tablicom chronologicznym.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).
przejdź do sklepu

Zrozumieć przeszłość. Część 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 642/4/2015
Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska

„Zrozumieć przeszłość. Część 4” to podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego, który obejmuje dzieje najnowsze po 1939 r.

 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Prezentuje treści z historii powszechnej i Polski w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób poprzez ciekawe fotografie, infografiki oraz ilustracje.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementu To budzi kontrowersje i propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom, Słowniczkowi i Tablicom chronologicznym.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).
przejdź do sklepu
Zrozumieć przeszłość. Część 3

Zrozumieć przeszłość. Część 3

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy

„Maturalne karty pracy. Część 3” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących lat 1815–1939. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu lat 1815–1939 za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
 • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu
Zrozumieć przeszłość. Część 4

Zrozumieć przeszłość. Część 4

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy, Barbara Furman

„Maturalne karty pracy. Część 4” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących dziejów najnowszych po 1939 r. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
 • Ułatwiają sprawdzenie wiedzy przed egzaminem maturalnym dzięki Przykładowemu arkuszowi egzaminacyjnemu i załączonymi do niego odpowiedziami.
przejdź do sklepu
Od starożytności do współczesności

Od starożytności do współczesności

Atlas historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” to publikacja przeznaczona dla szkół ponadgimnazjalnych. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

Ponadto:

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.
 • Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.
 • Umożliwia szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki obszernemu indeksowi nazw miejscowości i ważniejszych obiektów związanych z wydarzeniami historycznymi,
 • Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map przekrojowych, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura. Historia

Teraz matura. Historia

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Ewa Fuks, Agnieszka i Tytus Izdebscy, Wanda Królikowska, Małgorzata Machałek, Honorata Michalak, Urszula Wysocka

„Zadania i arkusze maturalne” z historii z serii „Teraz matura” to publikacja opracowana zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zawiera zestawy zadań stanowiących doskonałą pomoc w skutecznym przygotowaniu do egzaminu.

Ponadto:

 • Pokazuje, jak wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z różnymi typami zadań egzaminacyjnych, dzięki praktycznym informacjom o maturze z historii, wskazówkom i modelowym rozwiązaniom.
 • Ułatwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego poprzez chronologiczne uporządkowanie zadań według epok.
 • Umożliwia zapoznanie się ze strukturą arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenie swoich umiejętności za pomocą przykładowych arkuszy maturalnych.
 • Pozwala samodzielnie kontrolować postępy w nauce dzięki odpowiedziom do wszystkich zadań i arkuszy maturalnych.
 • Pozwala ćwiczyć pisanie wypracowań poprzez specjalnie skonstruowane zadania krok po kroku.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Historia

Tuż przed egzaminem

Autorzy: oprac. Paweł Klint

„Tuż przed egzaminem” z historii z serii „Teraz matura” to publikacja idealna do powtórek tuż przed maturą.

 • Umożliwia utrwalenie kluczowych wiadomości z historii dzięki specjalnie dobranej wiedzy i czytelnej formie.
 • Podaje najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym poprzez treści zawarte we wstępie.
 • Ułatwia szybkie powtórzenie i zapamiętanie najważniejszych informacji dzięki chronologicznemu układowi treści.
 • Pokazuje, jak pracować z różnymi typami źródeł, za pomocą czytelnych wskazówek znajdujących się w pierwszej części publikacji.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Historia

Vademecum

Autorzy: Krzysztof Jurek, Paweł Klint, Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński, Małgorzata Machałek, Agnieszka i Tytus Izdebscy

„Vademecum. Teraz matura” z historii to kompendium wiedzy z tego przedmiotu stanowiące niezastąpioną pomoc w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

 • Ułatwia synchronizowanie najważniejszych informacji z zakresu historii powszechnej i Polski poprzez czytelny układ treści oraz przejrzyste rozwiązania graficzne.
 • Dostarcza wskazówek, jak wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych, dzięki zamieszczeniu zadań Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz wielu dodatkowych przykładów.
 • Pozwala szybko powtórzyć wiadomości i ułatwia korzystanie z publikacji poprzez omówienie treści w tradycyjnym układzie chronologicznym.
 • Wspomaga pracę z różnorodnym materiałem źródłowym za pomocą wskazówek dołączonych do przykładowych zadań.
 • Przybliża omawiane epoki i wydarzenia dzięki bogatemu, starannie dobranemu materiałowi graficznemu.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Zrozumieć przeszłość” znajdą ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • 73 plansze z mapami,
 • 99 kart pracy,
 • ponad 40 testów

oraz scenariusze lekcji i generator testów.

Rekomendowane dla Ciebie

Plansze z mapami

Plansze z mapami

Zbiór map przedstawiających zmiany zachodzące na świecie w ciągu wieków

Mapy ukazują w przejrzysty sposób ważne wydarzenia oraz procesy z historii Polski i świata. Zawierają także wiele ciekawych informacji, które ułatwiają uczniowi lepsze zrozumienie przeszłości. Stanowią one doskonałe dopełnienie każdej lekcji historii.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Zbiór scenariuszy z gotowymi pomysłami lekcji dla nauczyciela

Scenariusze stanowią źródło inspiracji, które można zrealizować podczas omawiania określonych tematów. Dzięki nim nauczyciel jest w stanie zaplanować każdą część lekcji i ma możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów za pomocą załączonych kart pracy.

pobierz

Generator testów

Generator testów

Przydatne narzędzie diagnostyczne dla nauczyciela

Generator umożliwia szybkie tworzenie zróżnicowanych testów z podziałem na grupy. Zawiera wiele zadań odnoszących się do wszystkich części podręcznika „Zrozumieć przeszłość”. Prosta obsługa pozwala zaoszczędzić czas.

pobierz

Uczestnicy i świadkowie

Uczestnicy i świadkowie

Cykl filmowych wywiadów z uczestnikami wydarzeń historycznych

Cykl filmowych wywiadów umożliwiających wykorzystanie w szkole historii mówionej. Rozmówcy opowiadają o ważnych wydarzeniach historycznych z lat 1939–1989.

zobacz więcej

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także