• Ułatwia pracę na lekcji, czemu służy precyzyjny i przejrzysty wykład, trafiający do każdego ucznia, bez względu na stopień zaangażowania i zainteresowania matematyką.
 • Wspomaga samodzielną naukę dzięki czytelnemu układowi treści i precyzyjnym rysunkom.
 • Umożliwia solidne przygotowanie się do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym dzięki zadaniom typu maturalnego oraz kończącym każdy dział obszernym Powtórzeniom zawierającym zadania zamknięte i otwarte.
 • Pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych wiadomości dzięki krótkim powtórzeniom najważniejszych pojęć przed każdym działem oraz dodatkowym zadaniom utrwalającym zagadnienia poznane wcześniej.
 • Pomaga przećwiczyć zdobyte umiejętności dzięki licznym (prawie 4000) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, w tym zadań typu maturalnego i zadań na dowodzenie.
Prosto do matury 1

Prosto do matury 1

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 619/1/2012/2015
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. 

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w pięciu działach: Liczby, Funkcje, Figury na płaszczyźnie, Trygonometria, Funkcja liniowa.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategie odpowiednie do rozwiązywania problemów matematycznych dzięki licznym (ponad 2000) zadaniom do samodzielnego rozwiązywania.
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia kolejnych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 1

Prosto do matury 1

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 508/1/2012/2015
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie podstawowym, został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w czterech działach: Liczby, Figury na płaszczyźnie, Funkcje, Funkcja liniowa.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Umożliwia opanowanie sposobów rozwiązywania zadań różnego typu dzięki licznym (niemal 2000) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 2

Prosto do matury 2

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 619/2013/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Prosto do matury” do klasy 2 dla zakresu podstawowego i rozszerzonego został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. Nowoczesny i praktyczny podręcznik systematyzujący wiedzę, jednocześnie mogący pełnić funkcję zbioru zadań.

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w pięciu działach: Proste na płaszczyźnie, Funkcja kwadratowa, Wielomiany i funkcje wymierne, Funkcje, równania i nierówności, Ciągi.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego, po każdym temacie (zestaw Prosto do matury) i po każdym dziale (Powtórzenie).
 • Ułatwia przypomnienie niezbędnych treści do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategię matematyczne odpowiednie do rozwiązania problemów matematycznych dzięki ponad 1300 zadań do samodzielnego rozwiązania.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 2

Prosto do matury 2

Podręcznik do matematyki dla szkól ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 508/2013/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Prosto do matury” do klasy 2 dla zakresu podstawowego to druga część podręcznika opracowanego z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w czterech działach: Funkcja kwadratowa, Geometria analityczna, Funkcja wykładnicza i logarytmy, Ciągi.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego, po każdym temacie (zestaw Prosto do matury) i po każdym dziale (Powtórzenie).
 • Umożliwiają samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień  dzięki sekcji Warto powtórzyć
 • Umożliwia prawidłowe rozwiązanie zadań różnego typu dzięki niemal 700 zadań do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć  algorytmy i strategie matematyczne.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 3

Prosto do matury 3

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

„Prosto do matury” do klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie podstawowym, to trzecia i ostatnia część podręcznika opracowanego z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w dwóch działach: Stereometria oraz Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem  maturalnym dzięki działowi Powtórzenie przed maturą, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego oraz powtórzeniowe zestawy zadań.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
 • Umożliwia opanowanie sposobów rozwiązywania zadań różnego typu dzięki licznym (ponad 800) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 3

Prosto do matury 3

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 619/3/2014/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. Nowoczesny i praktyczny podręcznik systematyzujący wiedzę, może również pełnić funkcję zbioru zadań.

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w trzech działach: Stereometria, Rachunek różniczkowy oraz Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem  maturalnym dzięki działowi Powtórzenie przed maturą, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego oraz powtórzeniowe zestawy zadań.
 • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne odpowiednie do rozwiązywania problemów matematycznych dzięki licznym (ponad 1000) zadaniom do samodzielnego rozwiązywania.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz Matura 2019. Matematyka

Arkusze maturalne. Poziom podstawowy

Autorzy: Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski

„Teraz matura. Arkusze maturalne” z matematyki na poziomie podstawowym pozwalają na oswojenie się z formą egzaminu maturalnego i sprawdzenie stopnia przygotowania do matury.

 • Umożliwiają ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.
 • Ułatwiają samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i modelom rozwiązań zadań.
 • Zawierają próbny arkusz przygotowany przez CKE.
 • Pozwalają na przekrojowe sprawdzenie wiedzy przed egzaminem.
 • Odsyłają do dodatkowych arkuszy za pomocą kodów QR.
 • Zawierają praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostały opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki od roku szkolnego 2014/2015.

Teraz Matura 2019. Matematyka

Arkusze maturalne. Poziom rozszerzony

Autorzy: Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski

„Teraz matura. Arkusze maturalne” z matematyki na poziomie rozszerzonym pozwalają na oswojenie się z formą egzaminu maturalnego i sprawdzenie stopnia przygotowania do matury na obydwu poziomach.

 • Umożliwiają ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Ułatwiają samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i modelom rozwiązań zadań.
 • Zawierają próbne arkusze przygotowane przez CKE.
 • Pozwalają na przekrojowe sprawdzenie wiedzy przed egzaminem.
 • Odsyłają do dodatkowych arkuszy podstawowych i rozszerzonych za pomocą kodów QR.
 • Zawierają praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostały opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.

Teraz matura 2019. Matematyka

Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom podstawowy

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska

„Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie podstawowym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, pozwalająca na przećwiczenie wszystkich umiejętności sprawdzanych na maturze.

 • Umożliwia zapoznanie się z zadaniami typu maturalnego dzięki pogrupowanym tematycznie zadaniom zamkniętym i otwartym.
 • Ułatwia powtórzenie najważniejszych zagadnień teoretycznych dzięki przypomnieniom teorii w każdym dziale.
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom zadań otwartych.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Zestawom maturalnym.
 • Zapoznaje z kartą wzorów dostępną na maturze (Wybrane wzory matematyczne).
 • Został opracowany przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego.

Teraz matura 2019. Matematyka

Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom rozszerzony

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska

„Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie rozszerzonym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, pozwalająca na przećwiczenie wszystkich umiejętności sprawdzanych na maturze na poziomie rozszerzonym.

 • Umożliwia zapoznanie się z zadaniami typu maturalnego dzięki pogrupowanym tematycznie zadaniom: zamkniętym, otwartym i z kodowaną odpowiedzią.
 • Pozwala na samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom zadań otwartych.
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Zestawom maturalnym.
 • Zapoznaje z kartą wzorów dostępną na maturze (Wybrane wzory matematyczne).
 • Został opracowany przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
Teraz matura 2020. Matematyka

Teraz matura 2020. Matematyka

Arkusze maturalne. Poziom podstawowy

Autorzy: Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski

„Teraz matura. Arkusze maturalne” z matematyki na poziomie podstawowym pozwalają na oswojenie się z formą egzaminu maturalnego i sprawdzenie stopnia przygotowania do matury. 
Nowe wydanie zawiera arkusze z matur przeprowadzonych w ostatnich latach.

 • Umożliwiają ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.
 • Ułatwiają samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i modelom rozwiązań zadań.
 • Zawierają próbny arkusz przygotowany przez CKE.
 • Pozwalają na przekrojowe sprawdzenie wiedzy przed egzaminem.
 • Odsyłają do dodatkowych arkuszy za pomocą kodów QR.
 • Zawierają praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostały opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi aktualnej formuły egzaminu.

przejdź do sklepu
Teraz matura 2020. Matematyka

Teraz matura 2020. Matematyka

Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom podstawowy

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska

„Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie podstawowym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, pozwalająca na przećwiczenie wszystkich umiejętności sprawdzanych na maturze. 
Nowe wydanie zawiera zadania z matur przeprowadzonych w latach 2015-2018 oraz wzbogacone jest o nowe zadania autorskie.

 • Umożliwia zapoznanie się z zadaniami typu maturalnego dzięki pogrupowanym tematycznie zadaniom zamkniętym i otwartym.
 • Ułatwia powtórzenie najważniejszych zagadnień teoretycznych dzięki przypomnieniom teorii w każdym dziale.
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom zadań otwartych.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Zestawom maturalnym.
 • Zapoznaje z kartą wzorów dostępną na maturze (Wybrane wzory matematyczne).
 • Został opracowany przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi aktualnej formuły egzaminu.

przejdź do sklepu
Teraz matura 2020. Matematyka

Teraz matura 2020. Matematyka

Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom rozszerzony

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska

„Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie rozszerzonym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, pozwalająca na przećwiczenie wszystkich umiejętności sprawdzanych na maturze na poziomie rozszerzonym. Nowe wydanie zawiera zadania z matur przeprowadzonych w latach 2015-2018 oraz wzbogacone jest o nowe zadania autorskie.

 • Umożliwia zapoznanie się z zadaniami typu maturalnego dzięki pogrupowanym tematycznie zadaniom: zamkniętym, otwartym i z kodowaną odpowiedzią.
 • Pozwala na samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom zadań otwartych.
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Zestawom maturalnym.
 • Zapoznaje z kartą wzorów dostępną na maturze (Wybrane wzory matematyczne).
 • Został opracowany przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki od roku szkolnego 2014/2015.

przejdź do sklepu

Teraz matura 2020. Matematyka

Tuż przed egzaminem. Poziom podstawowy

Autorzy: Piotr Krzemiński

Publikacja „Teraz matura. Tuż przed egzaminem” z matematyki przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Jest przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Ułatwia utrwalenie kluczowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na maturze dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi teoretycznemu i przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Pomaga opanować sposoby rozwiązywania zadań najczęściej spotykanych na maturze, czemu służą rozwiązania przykładowych zadań.
 • Pozwala na sprawdzenie wiedzy z danego tematu dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego (Test) i zadaniom z egzaminów (To było na maturze).
 • Zapoznaje ze sposobami rozwiązywania zadań zamkniętych dzięki rozwiązaniom zadań z Testu.
 • Pozwala weryfikować samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i rozwiązaniom zadań.
 • Odsyła do dodatkowych zadań i rozwiązań zadań z Rozwiąż samodzielnie za pomocą kodów QR.
 • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
przejdź do sklepu

Teraz matura 2020. Matematyka

Vademecum. Poziom podstawowy

Autorzy: Jerzy Janowicz

„Teraz matura. Vademecum” z matematyki na poziomie podstawowym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Pomaga powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne potrzebne na maturze z poziomu podstawowego, czemu służą zwięzłe fragmenty zagadnień teoretycznych poparte przykładami.
 • Umożliwia doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na dowodzenie i zadań geometrycznych dzięki licznym zadaniom tego typu.
 • Zawiera wskazówki i przykłady wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania zadań maturalnych różnych typów.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy z danego tematu czemu służą zadania typu egzaminacyjnego i zadania z egzaminów (To było na maturze).
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki rozwiązaniom wszystkich zadań.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Przykładowym zestawom maturalnym.
 • Odsyła do rozwiązań zadań zamkniętych CKE za pomocą kodu zamieszczonego w publikacji.
 • Zawiera praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
przejdź do sklepu
Teraz matura 2020. Matematyka

Teraz matura 2020. Matematyka

Vademecum. Poziom rozszerzony

Autorzy: Maciej Antek, Piotr Grabowski

„Teraz matura. Vademecum” z matematyki na poziomie rozszerzonym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Pomaga powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne potrzebne na maturze z poziomu rozszerzonego, czemu służą zwięzłe fragmenty zagadnień teoretycznych poparte przykładami.
 • Umożliwia doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na dowodzenie i zadań geometrycznych dzięki licznym zadaniom tego typu.
 • Zawiera wskazówki i przykłady wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania zadań maturalnych różnych typów.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy z danego tematu, czemu służą zadania typu egzaminacyjnego i zadania z egzaminów (To było na maturze).
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki rozwiązaniom wszystkich zadań.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Przykładowym zestawom maturalnym.
 • Odsyła do dodatkowych zadań z rozwiązaniami za pomocą kodu zamieszczonego w publikacji.
 • Zawiera praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Prosto do matury” znajdą:

 • testy podsumowujące kolejne etapy nauki i sprawdziany do każdego działu,
 • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
 • wskazówki metodyczne

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają wiele zadań o różnym poziomie trudności, podzielonych na działy. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, automatycznie w dwóch grupach, z odpowiedziami.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Artykuły

Uwagi o wynikach próbnej matury 2018

Ocenę próbnej matury Nowej Ery warto oprzeć na porównaniu z maturą właściwą organizowaną przez CKE. Z porównania struktury arkuszy wynika podobieństwo narzędzi badawczych pozwalające na uznanie, że można mówić o korelacji na poziomie umiejętności ogólnych. Wyniki próbnej matury NE potwierdzają to, co można wyczytać w sprawozdaniach CKE sporządzonych po ostatnich kilku maturach. Umiejętności prostsze, algorytmiczne, są przez uczniów opanowane nieźle, ale im większa złożoność operacji do wykonania lub dłuższy ciąg logicznych wnioskowań, tym gorzej.

Zobacz także