• Ułatwia pracę na lekcji, czemu służy precyzyjny i przejrzysty wykład, trafiający do każdego ucznia, bez względu na stopień zaangażowania i zainteresowania matematyką.
 • Wspomaga samodzielną naukę dzięki czytelnemu układowi treści i precyzyjnym rysunkom.
 • Umożliwia solidne przygotowanie się do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym dzięki zadaniom typu maturalnego oraz kończącym każdy dział obszernym Powtórzeniom zawierającym zadania zamknięte i otwarte.
 • Pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych wiadomości dzięki krótkim powtórzeniom najważniejszych pojęć przed każdym działem oraz dodatkowym zadaniom utrwalającym zagadnienia poznane wcześniej.
 • Pomaga przećwiczyć zdobyte umiejętności dzięki licznym (prawie 4000) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, w tym zadań typu maturalnego i zadań na dowodzenie.
Prosto do matury 1

Prosto do matury 1

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 619/1/2012/2015
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. 

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w pięciu działach: Liczby, Funkcje, Figury na płaszczyźnie, Trygonometria, Funkcja liniowa.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategie odpowiednie do rozwiązywania problemów matematycznych dzięki licznym (ponad 2000) zadaniom do samodzielnego rozwiązywania.
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia kolejnych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 1

Prosto do matury 1

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 508/1/2012/2015
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie podstawowym, został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w czterech działach: Liczby, Figury na płaszczyźnie, Funkcje, Funkcja liniowa.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Umożliwia opanowanie sposobów rozwiązywania zadań różnego typu dzięki licznym (niemal 2000) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 2

Prosto do matury 2

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 619/2013/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Prosto do matury” do klasy 2 dla zakresu podstawowego i rozszerzonego został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. Nowoczesny i praktyczny podręcznik systematyzujący wiedzę, jednocześnie mogący pełnić funkcję zbioru zadań.

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w pięciu działach: Proste na płaszczyźnie, Funkcja kwadratowa, Wielomiany i funkcje wymierne, Funkcje, równania i nierówności, Ciągi.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego, po każdym temacie (zestaw Prosto do matury) i po każdym dziale (Powtórzenie).
 • Ułatwia przypomnienie niezbędnych treści do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategię matematyczne odpowiednie do rozwiązania problemów matematycznych dzięki ponad 1300 zadań do samodzielnego rozwiązania.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 2

Prosto do matury 2

Podręcznik do matematyki dla szkól ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 508/2013/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Prosto do matury” do klasy 2 dla zakresu podstawowego to druga część podręcznika opracowanego z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w czterech działach: Funkcja kwadratowa, Geometria analityczna, Funkcja wykładnicza i logarytmy, Ciągi.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego, po każdym temacie (zestaw Prosto do matury) i po każdym dziale (Powtórzenie).
 • Umożliwiają samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień  dzięki sekcji Warto powtórzyć
 • Umożliwia prawidłowe rozwiązanie zadań różnego typu dzięki niemal 700 zadań do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć  algorytmy i strategie matematyczne.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 3

Prosto do matury 3

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

„Prosto do matury” do klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie podstawowym, to trzecia i ostatnia część podręcznika opracowanego z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w dwóch działach: Stereometria oraz Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem  maturalnym dzięki działowi Powtórzenie przed maturą, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego oraz powtórzeniowe zestawy zadań.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
 • Umożliwia opanowanie sposobów rozwiązywania zadań różnego typu dzięki licznym (ponad 800) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne.
przejdź do sklepu
Prosto do matury 3

Prosto do matury 3

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 619/3/2014/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. Nowoczesny i praktyczny podręcznik systematyzujący wiedzę, może również pełnić funkcję zbioru zadań.

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

 • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w trzech działach: Stereometria, Rachunek różniczkowy oraz Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
 • Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
 • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
 • Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem  maturalnym dzięki działowi Powtórzenie przed maturą, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego oraz powtórzeniowe zestawy zadań.
 • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne odpowiednie do rozwiązywania problemów matematycznych dzięki licznym (ponad 1000) zadaniom do samodzielnego rozwiązywania.
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz Matura. Matematyka

Teraz Matura. Matematyka

Arkusze maturalne. Poziom rozszerzony

Autorzy: Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski

„Teraz matura. Arkusze maturalne” z matematyki na poziomie rozszerzonym pozwalają na oswojenie się z formą egzaminu maturalnego i sprawdzenie stopnia przygotowania do matury na obydwu poziomach. 
Nowe wydanie zawiera arkusze z matur przeprowadzonych w ostatnich latach.

 • Umożliwiają ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Ułatwiają samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i modelom rozwiązań zadań.
 • Zawierają próbne arkusze przygotowane przez CKE.
 • Pozwalają na przekrojowe sprawdzenie wiedzy przed egzaminem.
 • Odsyłają do dodatkowych arkuszy podstawowych i rozszerzonych za pomocą kodów QR.
 • Zawierają praktyczne informacje o maturze z matematyki. 
 • Zostały opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi aktualnej formuły egzaminu.
przejdź do sklepu
Teraz matura. Matematyka

Teraz matura. Matematyka

Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom podstawowy

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska

„Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie podstawowym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, pozwalająca na przećwiczenie wszystkich umiejętności sprawdzanych na maturze. 
Nowe wydanie zawiera zadania z matur przeprowadzonych w latach 2015-2018 oraz wzbogacone jest o nowe zadania autorskie.

 • Umożliwia zapoznanie się z zadaniami typu maturalnego dzięki pogrupowanym tematycznie zadaniom zamkniętym i otwartym.
 • Ułatwia powtórzenie najważniejszych zagadnień teoretycznych dzięki przypomnieniom teorii w każdym dziale.
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom zadań otwartych.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Zestawom maturalnym.
 • Zapoznaje z kartą wzorów dostępną na maturze (Wybrane wzory matematyczne).
 • Został opracowany przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi aktualnej formuły egzaminu.

przejdź do sklepu
Teraz matura. Matematyka

Teraz matura. Matematyka

Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poziom rozszerzony

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska

„Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie rozszerzonym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, pozwalająca na przećwiczenie wszystkich umiejętności sprawdzanych na maturze na poziomie rozszerzonym. Nowe wydanie zawiera zadania z matur przeprowadzonych w latach 2015-2018 oraz wzbogacone jest o nowe zadania autorskie.

 • Umożliwia zapoznanie się z zadaniami typu maturalnego dzięki pogrupowanym tematycznie zadaniom: zamkniętym, otwartym i z kodowaną odpowiedzią.
 • Pozwala na samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom zadań otwartych.
 • Umożliwia przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Zestawom maturalnym.
 • Zapoznaje z kartą wzorów dostępną na maturze (Wybrane wzory matematyczne).
 • Został opracowany przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki od roku szkolnego 2014/2015.

przejdź do sklepu

Teraz matura. Matematyka

Tuż przed egzaminem. Poziom podstawowy

Autorzy: Piotr Krzemiński

Publikacja „Teraz matura. Tuż przed egzaminem” z matematyki przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Jest przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Ułatwia utrwalenie kluczowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na maturze dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi teoretycznemu i przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Pomaga opanować sposoby rozwiązywania zadań najczęściej spotykanych na maturze, czemu służą rozwiązania przykładowych zadań.
 • Pozwala na sprawdzenie wiedzy z danego tematu dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego (Test) i zadaniom z egzaminów (To było na maturze).
 • Zapoznaje ze sposobami rozwiązywania zadań zamkniętych dzięki rozwiązaniom zadań z Testu.
 • Pozwala weryfikować samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i rozwiązaniom zadań.
 • Odsyła do dodatkowych zadań i rozwiązań zadań z Rozwiąż samodzielnie za pomocą kodów QR.
 • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Matematyka

Vademecum. Poziom podstawowy

Autorzy: Jerzy Janowicz

„Teraz matura. Vademecum” z matematyki na poziomie podstawowym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Pomaga powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne potrzebne na maturze z poziomu podstawowego, czemu służą zwięzłe fragmenty zagadnień teoretycznych poparte przykładami.
 • Umożliwia doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na dowodzenie i zadań geometrycznych dzięki licznym zadaniom tego typu.
 • Zawiera wskazówki i przykłady wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania zadań maturalnych różnych typów.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy z danego tematu czemu służą zadania typu egzaminacyjnego i zadania z egzaminów (To było na maturze).
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki rozwiązaniom wszystkich zadań.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Przykładowym zestawom maturalnym.
 • Odsyła do rozwiązań zadań zamkniętych CKE za pomocą kodu zamieszczonego w publikacji.
 • Zawiera praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
przejdź do sklepu
Teraz matura. Matematyka

Teraz matura. Matematyka

Vademecum. Poziom rozszerzony

Autorzy: Maciej Antek, Piotr Grabowski

„Teraz matura. Vademecum” z matematyki na poziomie rozszerzonym to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego, przeznaczona do samodzielnej nauki.

 • Pomaga powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne potrzebne na maturze z poziomu rozszerzonego, czemu służą zwięzłe fragmenty zagadnień teoretycznych poparte przykładami.
 • Umożliwia doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na dowodzenie i zadań geometrycznych dzięki licznym zadaniom tego typu.
 • Zawiera wskazówki i przykłady wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania zadań maturalnych różnych typów.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy z danego tematu, czemu służą zadania typu egzaminacyjnego i zadania z egzaminów (To było na maturze).
 • Umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki rozwiązaniom wszystkich zadań.
 • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy dzięki Przykładowym zestawom maturalnym.
 • Odsyła do dodatkowych zadań z rozwiązaniami za pomocą kodu zamieszczonego w publikacji.
 • Zawiera praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.
przejdź do sklepu
Teraz matura. Matematyka

Teraz matura. Matematyka

Arkusze maturalne. Poziom podstawowy

Autorzy: Ewa Muszyńska, Marcin Wesołowski

„Teraz matura. Arkusze maturalne” z matematyki na poziomie podstawowym pozwalają na oswojenie się z formą egzaminu maturalnego i sprawdzenie stopnia przygotowania do matury. 
Nowe wydanie zawiera arkusze z matur przeprowadzonych w ostatnich latach.

 • Umożliwiają ćwiczenie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.
 • Ułatwiają samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i modelom rozwiązań zadań.
 • Zawierają próbny arkusz przygotowany przez CKE.
 • Pozwalają na przekrojowe sprawdzenie wiedzy przed egzaminem.
 • Odsyłają do dodatkowych arkuszy za pomocą kodów QR.
 • Zawierają praktyczne informacje o maturze z matematyki.
 • Zostały opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi aktualnej formuły egzaminu.

przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Prosto do matury” znajdą:

 • testy podsumowujące kolejne etapy nauki i sprawdziany do każdego działu,
 • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
 • wskazówki metodyczne

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają wiele zadań o różnym poziomie trudności, podzielonych na działy. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, automatycznie w dwóch grupach, z odpowiedziami.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Zobacz także