• Rozwija postawy obywatelskie za pomocą odpowiednich materiałów dydaktycznych i ćwiczeń znajdujących się w podręcznikach.
 • Umożliwia realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści i zrozumiałemu językowi podręczników.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez atrakcyjną szatę graficzną, bogaty materiał ilustracyjny i nowoczesne rozwiązania edukacyjne, jak np. multibooki.
 • Pomaga sprawdzać wiedzę i przygotować uczniów do egzaminu maturalnego za pomocą zróżnicowanych zadań z „Maturalnych kart pracy” i e-testów.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji dzięki kompleksowej obudowie dydaktycznej (m.in. rozkłady materiału, scenariusze lekcji, karty pracy).
 • Kształci umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym poprzez wykorzystanie wielu rodzajów źródeł i dołączone do nich polecenia (podręcznik, „Maturalne karty pracy”, e-testy).

Dla ucznia

W centrum uwagi

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 505/2012/2015
Autorzy: Arkadiusz Janicki

Podręcznik „W centrum uwagi” do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w nowoczesnej formie przedstawia informacje dotyczące edukacji prawnej oraz rozwija umiejętności obywatelskie.

 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych (m.in. liczne dane statystyczne, schematy, fotografie i rysunki satyryczne).
 • Pogłębia znajomość polskiej konstytucji poprzez zamieszczenie jej tekstu na końcu publikacji.
 • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
 • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą licznych i zróżnicowanych Ćwiczeń.
 • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu

W centrum uwagi. Część 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 630/1/2012/2015
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Podręcznik „W centrum uwagi. Część 1” do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia z zakresu społeczeństwa, teorii państwa i demokracji, ustroju Rzeczypospolitej, kultury mediów i edukacji.

 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom graficznym (m.in. liczne dane statystyczne, schematy, fotografie i rysunki satyryczne).
 • Pozwala na szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki ich czytelnemu układowi oraz indeksom znajdującym się na końcu podręcznika.
 • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą licznych i zróżnicowanych Ćwiczeń.
 • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki Podsumowaniom.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).

W centrum uwagi. Część 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 630/2/2014/2015
Autorzy: Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki

Podręcznik „W centrum uwagi. Część 2” do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej oraz praw człowieka.

 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom graficznym (m.in. liczne dane statystyczne, schematy, fotografie i rysunki satyryczne).
 • Pozwala na szybkie odnajdywanie poszukiwanych treści dzięki ich czytelnemu układowi oraz indeksom znajdującym się na końcu podręcznika.
 • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą licznych i zróżnicowanych Ćwiczeń.
 • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki Podsumowaniom.
 • Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego i naukę do egzaminu za pomocą e-testów (kod dostępu umieszczony na końcu podręcznika).
przejdź do sklepu
W centrum uwagi. Część 1

W centrum uwagi. Część 1

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Furman, Joanna Sarnowska

„Maturalne karty pracy. Część 1” z serii „W centrum uwagi” to zbiór zadań dotyczących społeczeństwa, teorii państwa i demokracji, ustroju Rzeczypospolitej, kultury mediów i edukacji. Materiały, opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej, ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z tekstem źródłowym, materiałem ilustracyjnym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego za pomocą Przykładowego arkusza egzaminacyjnego i załączonym do niego odpowiedziom.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
W centrum uwagi. Część 2

W centrum uwagi. Część 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Furman

„Maturalne karty pracy. Część 2” z serii „W centrum uwagi” to zbiór zadań dotyczących prawa, praw człowieka, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej. Materiały, opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej, ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego.

 • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z tekstem źródłowym, materiałem ilustracyjnym i danymi statystycznymi.
 • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
 • Ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego za pomocą Przykładowego arkusza egzaminacyjnego i załączonym do niego odpowiedziom.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie

Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Barbara Furman, Joanna Ostrowska, Katarzyna Panimasz

„Zadania i arkusze maturalne” z wiedzy o społeczeństwie z serii „Teraz matura” to publikacja opracowana zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zawiera zestawy zadań i arkuszy maturalnych, stanowiących doskonałą pomoc w skutecznym przygotowaniu do egzaminu.

Ponadto:

 • Pokazuje, jak wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z różnymi typami zadań egzaminacyjnych, dzięki praktycznym informacjom o maturze z wiedzy o społeczeństwie, wskazówkom i modelowym rozwiązaniom.
 • Ułatwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego poprzez uporządkowanie zadań według poszczególnych działów.
 • Umożliwia zapoznanie się ze strukturą arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenie swoich umiejętności za pomocą przykładowych arkuszy maturalnych.
 • Pozwala samodzielnie kontrolować postępy w nauce dzięki odpowiedziom do wszystkich zadań i arkuszy maturalnych.
 • Pokazuje, jak ćwiczyć pisanie wypracowań, poprzez specjalnie skonstruowane zadania krok po kroku.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Lucyna Czechowska

„Tuż przed egzaminem” z wiedzy o społeczeństwie z serii „Teraz matura” to publikacja idealna do powtórek tuż przed maturą.

 • Umożliwia utrwalenie kluczowych wiadomości z wiedzy o społeczeństwie dzięki specjalnie dobranej wiedzy i czytelnej formie.
 • Podaje najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym poprzez treści zawarte we wstępie.
 • Pokazuje, jak rozwiązywać typy zadań najczęściej występujących na maturze, dzięki czytelnym wskazówkom znajdującym się w końcowej części publikacji.
 • Pozwala rozwijać umiejętność dostrzegania współzależności we współczesnym świecie za pomocą map myśli i omówienia najważniejszych zagadnień przedmiotowych.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie

Vademecum

Autorzy: Michał Drgas, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska

„Vademecum” z wiedzy o społeczeństwie z serii „Teraz matura” to kompendium wiedzy z tego przedmiotu stanowiące niezastąpioną pomoc w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

 • Umożliwia powtórzenie wszystkich niezbędnych treści, także tych z gimnazjum, poprzez ich dokładne przedstawienie w publikacji i czytelny układ zagadnień.
 • Dostarcza wskazówek, jak wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych, dzięki zamieszczeniu zadań Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz wielu dodatkowych przykładów.
 • Ułatwia zrozumienie zależności występujących we współczesnym świecie za pomocą czytelnej nawigacji (odnośniki między działami, mapa myśli na początku publikacji).
 • Usprawnia pracę z różnorodnym materiałem źródłowym poprzez wskazówki dołączone do przykładowych zadań.
 • Prezentuje omawiane zagadnienia w przyjaznej formie dzięki bogatemu, starannie dobranemu materiałowi graficznemu, czytelnym schematom i wykresom.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „W centrum uwagi” znajdą ponad 200 pomocy dydaktycznych:

 • 45 kart pracy,
 • 29 scenariuszy lekcji,
 • 23 projekty

oraz multibooki, artykuły, testy i wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Zbiór scenariuszy z gotowymi pomysłami lekcji dla nauczyciela

Scenariusze stanowią źródło inspiracji i można je zrealizować podczas omawiania określonych tematów. Dzięki nim nauczyciel jest w stanie zaplanować każdą część lekcji i ma możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów za pomocą załączonych kart pracy.

pobierz

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty w ciekawy sposób poszerzają wiedzę uczniów i rozwijają ich umiejętności

Projekty pozwalają uczniom na samodzielne szukanie odpowiedzi na pytania, dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji. Ta metoda edukacyjna wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie.

pobierz

Multibook

Multibook

Nowoczesny multimedialny podręcznik dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, filmy, ciekawostki, animacje, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także