Wiedza ogólna – problem przyszłych maturzystów

Analiza wyników „Próbnego egzaminu maturalnego z Nową Erą 2018” z wiedzy o społeczeństwie wskazuje, że największy problem sprawiły uczniom zadania związane z zastosowaniem wiedzy z zakresu prawa, zasad demokracji czy praw człowieka.

Wniosek wysnuty na podstawie analizy materiału diagnostycznego potwierdza wnioski publikowane w corocznych sprawozdaniach z egzaminu maturalnego przygotowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Od wielu lat podczas egzaminu maturalnego najtrudniejsze okazują się zadania, w których oprócz umiejętności analizy materiału źródłowego należy wykazać się wiedzą przedmiotową i właściwym zastosowaniem pojęć prawnych, ustrojowych czy związanych z zasadami demokracji.

Zadania takie zazwyczaj polegają na analizie załączonego materiału źródłowego (tekstu, tabeli, wykresu czy mapy). Od ucznia wymaga się wówczas:

  • rozumienia, na czym polega istota prezentowanego procesu społecznego, prawnego czy politycznego,
  • znajomości odpowiednich terminów przedmiotowych,
  • umiejętności dostrzegania prawidłowości występujących w poruszanych zagadnieniach.

Aby pomóc Państwu w przygotowaniu uczniów do rozwiązywania zadań maturalnych z zakresu aspektów prawnych i ustrojowych przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, przygotowaliśmy specjalną kartę pracy. Zawiera ona sześć zadań typu maturalnego, dotyczących rozumienia i wyjaśniania zjawisk oraz procesów.

 

Pobierz kartę pracy

Pobierz kartę odpowiedzi