Dostosowujemy się do wieku uczniów


Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób myślenia oraz postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje odpowiadają na potrzeby dorastających uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.

Ułatwiamy młodszym uczniom przyswajanie wiedzy


Zastosowane w podręcznikach oraz zeszytach ćwiczeń dla klasy 5 i 6 rozwiązania dydaktyczne i graficzne odpowiadają na potrzeby młodszych uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju i możliwości poznawcze.

Odpowiadamy na potrzeby starszych uczniów


Zastosowane w podręcznikach oraz zeszytach ćwiczeń dla klasy 7 i 8 rozwiązania dydaktyczne i graficzne odpowiadają na potrzeby starszych uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju i możliwości poznawcze.

Wszystkie rozwiązania

Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce

Najważniejszym narzędziem, który wspiera samokształcenie ucznia jest przygotowany pod tym kątem podręcznik.

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii

Podręczniki Puls życia zawierają szereg przemyślanych rozwiązań ułatwiających systematyczne kształcenie wymaganych na egzaminie umiejętności.

Komfort pracy nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Puls życia pozwala nauczycielowi zminimalizować czas i wysiłek potrzebne na zaplanowanie pracy i przygotowanie się do zajęć.