Systematyczne przygotowania do egzaminu

Od 2022 r. biologia będzie jednym z przedmiotów, które będzie można zdawać na egzaminie ósmoklasisty.
Dlatego w serii Puls życia zamieściliśmy rozwiązania pozwalające na stopniowe przygotowania już od klasy 7.

Wiesz, umiesz, zdasz w podręczniku Puls życia dla klasy 7

Wiesz, umiesz, zdasz to blok porządkujący wiadomości i kształcący umiejętności z danego rozdziału.
Obejmuje Podsumowanie, Sposób na zadania oraz Sprawdź, czy potrafisz wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.

Wiesz, umiesz, zdasz w zeszytach ćwiczeń

W zeszytach ćwiczeń Puls życia dla klas 7 i 8 również znajdują się elementy kształcące
kluczowe umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty z biologii.

Wszystkie rozwiązania

Więcej czasu na realizację treści dotyczących człowieka

Nowy podręcznik dla klasy 7 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej i zawiera optymalną ilość zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka.

Współczesny uczeń w szkole podstawowej

W nowej edycji podręczników uwzględniliśmy potrzeby współczesnego ucznia oraz dostosowaliśmy język publikacji do jego możliwości percepcyjnych.

Wspólne rozwiązania dydaktyczne ułatwiają uczniom naukę

W podręczniku dla klasy 7 zastosowaliśmy te same rozwiązania, co w podręcznikach dla klas wcześniejszych. Ułatwia to szybkie odnajdywanie potrzebnych treści.