Więcej czasu na realizację treści dotyczących człowieka

Nowy podręcznik dla klasy 7 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej i zawiera optymalną ilość treści
pozwalającą na bezpieczną realizację zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka.

Uporządkowanie treści = oszczędność czasu

Informacje rozszerzające wiedzę z danego tematu, które pomagają zainteresować uczniów przedmiotem i ułatwiają przygotowania
do konkursów biologicznych, zostały wyodrębnione i wyraźnie oznaczone. Zaoszczędzi to czas potrzebny na ich wyszukiwanie.

Powtarzanie ważnych treści to klucz do sukcesu w nauce

Zagadnienia istotne przy omawianiu danych treści, do tej pory zawarte w pierwszym dziale, zostały wplecione w tematy tak, by uczeń
mógł je sobie szybko i łatwo przypomnieć z poprzedniej klasy. Dzięki zadaniom w zeszycie ćwiczeń możliwe jest skuteczne utrwalenie tych zagadnień.

Wszystkie rozwiązania

Współczesny uczeń w szkole podstawowej

W nowej edycji podręczników uwzględniliśmy potrzeby współczesnego ucznia oraz dostosowaliśmy język publikacji do jego możliwości percepcyjnych.

Wspólne rozwiązania dydaktyczne ułatwiają uczniom naukę

W podręczniku dla klasy 7 zastosowaliśmy te same rozwiązania, co w podręcznikach dla klas wcześniejszych. Ułatwia to szybkie odnajdywanie potrzebnych treści.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Od 2022 r. biologia będzie jednym z przedmiotów, które będzie można zdawać na egzaminie ósmoklasisty.