Współczesny uczeń w szkole podstawowej

W nowej edycji podręcznika Puls życia dla klasy 7 uwzględniliśmy potrzeby współczesnego ucznia,
dostosowaliśmy formę przekazu oraz język publikacji do jego możliwości percepcyjnych.

Rozwiązania dostosowane do percepcji współczesnego ucznia

W nowym podręczniku Puls życia dla klasy 7 uwzględniliśmy potrzeby współczesnego ucznia
i jeszcze lepiej dostosowaliśmy formę przekazu oraz język publikacji do jego percepcji.

Narzędzia, które nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami

Obecni uczniowie należą do pokolenia przyzwyczajonego do odbierania różnego rodzaju form wizualnych. Aby zyskać ich zainteresowanie przedmiotem i wytłumaczyć złożone zagadnienia, warto korzystać na lekcjach z Multibooka czy Multimedialnego atlasu anatomicznego.

 

Multibook dla klasy 7 – NOWOŚĆ

Aplikacja dla nauczyciela zawierająca ciekawe animacje i filmy, które ułatwiają wyjaśnianie procesów zachodzących w organizmie człowieka.

 

Multimedialny atlas anatomiczny – anatomia człowieka w nowoczesnej formule

Interaktywne ilustracje i schematy obrazują budowę człowieka, a animacje, filmy i pokazy slajdów z narracjami ułatwiają tłumaczenie ważnych zagadnień.

 

 

 

Wszystkie rozwiązania

Wspólne rozwiązania dydaktyczne ułatwiają uczniom naukę

W podręczniku dla klasy 7 zastosowaliśmy te same rozwiązania, co w podręcznikach dla klas wcześniejszych. Ułatwia to szybkie odnajdywanie potrzebnych treści.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Od 2022 r. biologia będzie jednym z przedmiotów, które będzie można zdawać na egzaminie ósmoklasisty.

Więcej czasu na realizację treści dotyczących człowieka

Nowy podręcznik dla klasy 7 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej i zawiera optymalną ilość zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka.