Wspólne rozwiązania dydaktyczne ułatwiają uczniom naukę

W podręczniku dla klasy 7 zastosowaliśmy te same rozwiązania dydaktyczne, co w podręcznikach dla klas 5, 6 i 8. Ułatwia to szybkie odnajdywanie potrzebnych treści.

Spójna seria pomaga w nauce

Spójne rozwiązania w obrębie całej serii, takie jak cele lekcji, podsumowania oraz sposób organizacji treści ułatwiają
nawigację po podręczniku, a tym samym oszczędzają czas zarówno na lekcji, jak i podczas pracy w domu.

Wszystkie rozwiązania

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Od 2022 r. biologia będzie jednym z przedmiotów, które będzie można zdawać na egzaminie ósmoklasisty.

Więcej czasu na realizację treści dotyczących człowieka

Nowy podręcznik dla klasy 7 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej i zawiera optymalną ilość zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka.

Współczesny uczeń w szkole podstawowej

W nowej edycji podręczników uwzględniliśmy potrzeby współczesnego ucznia oraz dostosowaliśmy język publikacji do jego możliwości percepcyjnych.