Język wykładu przyjazny uczniom

Tematy podzielone na krótkie akapity, różne sposoby prezentacji treści, a także atrakcyjna forma graficzna
to gwarancja zainteresowania uczniów przedmiotem, a tym samym większej motywacji do nauki.

Skuteczne rozwiązanie problemu z wyszukiwaniem informacji

Przedstawianie zagadnień w zróżnicowanej formie ułatwia uczniom ich zrozumienie i zapamiętanie.
Dlatego że mają oni często problemem z selekcją informacji, ważne jest też wskazywanie treści istotnych
dla dalszego kształcenia, czyli tego, co powinni umieć.

Metoda krok po kroku sprawdza się w tłumaczeniu trudnych zagadnień

Przedstawienie sposobu rozwiązania zadań jest bardzo pomocne zarówno w czasie pracy na lekcji,
jak i podczas samodzielnej pracy ucznia w domu. W podręczniku dla klasy 7 ponad 50 przykładów krok po kroku
przedstawia proces rozwiązywania zadań obliczeniowych i problemowych.

 


NOWOŚĆ!
Opisywanie doświadczeń chemicznych to element, który systematycznie kształci umiejętność
formułowania obserwacji i wniosków oraz stawiania hipotez
. Testy umożliwiają uczniom zweryfikowanie
poziomu opanowania tej kluczowej umiejętności.

 

Korzystanie z potencjału uczniów i ich naturalnej chęci odkrywania
gwarantuje, że będą zainteresowani przedmiotem
i lepiej zrozumieją materiał

Jeśli uczniowie są zainteresowani zadaniem, to mimo początkowych niepowodzeń starają się je wykonać.
Samodzielne zdobywanie wiedzy budzi pozytywne emocje – uczniowie nie tylko zyskują
ciekawe doświadczenia, lecz także szybciej zapamiętują i lepiej rozumieją nowe zagadnienia.

Dla dociekliwych to treści i zadania w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, które umożliwiają indywidualizację nauczania
wykorzystanie potencjału zdolnych uczniów. W zbiorze zadań „Chemia w zadaniach i przykładach”
część poświęcona przygotowaniu do konkursów chemicznych pozwala na rozwijanie talentów uczniów.

 

 

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Infografiki, schematy oraz tabele, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie nowych treści.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Uporządkowanie i utrwalenie wiedzy oraz rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.

Więcej czasu na realizację materiału z chemii

Materiały, które umożliwiają sprawną realizację wymagań podstawy programowej.