Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów  

Infografiki, schematy oraz tabele ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie nowych treści, a pomoce dydaktyczne,
które nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami uczniów, pobudzają ich wyobraźnię i wspierają proces zapamiętania treści.

Sposób na trudne treści

Infografiki to nieodłączny element atrakcyjnego przekazu treści – przykuwają uwagę uczniów i umożliwiają im szybkie zapoznanie się z nowymi zagadnieniami.

Doświadczenia chemiczne – zilustrowane schematem i zdjęciem z wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami.
Opisy zgodne z dydaktyką przedmiotu oraz zasadami BHP wspierają kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych zgodnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Wszystkie doświadczenia są pokazane z wykorzystaniem szkła i sprzętu laboratoryjnego używanego w pracowniach i laboratoriach chemicznych.

Skojarz i zapamiętaj! rozwiązania humorystyczne zwykle zostają najlepiej zapamiętane i to na długo.

 Pomoce dydaktyczne, które nadążają za zmieniającymi się oczekiwaniami

Filmy pozwalają uczniom zobaczyć przebieg doświadczeń niezależnie od stanu wyposażenia pracowni chemicznej.
Krótkie wersje filmów, które ułatwiają utrzymanie uwagi uczniów, są dostępne pod kodami w zeszytach ćwiczeń i Dzienniku laboratoryjnym.

NOWOŚĆ! Multibook dla klasy 7 to aplikacja offline, w której znajduje się ponad 200 interaktywnych zasobów edukacyjnych.
Nieograniczony dostęp do podręcznika pozwala na swobodną realizację treści. Dodatkowo uczniowie mogą pozostawić książki w domach.

 

Multiteka dla klas 7 i 8 to skorelowane z podręcznikami atrakcyjne multimedia – animacje, filmy, symulacje, prezentacje -
które pobudzają wyobraźnię uczniów i wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

 

Multimedialny układ okresowy – funkcjonalne narzędzie przydatne na każdej lekcji chemii.
Multimedialna forma wspiera nauczyciela w codziennej pracy i przyciąga uwagę uczniów.

www.ukladokresowy.edu.pl

Wszystkie rozwiązania

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Uporządkowanie i utrwalenie wiedzy oraz rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.

Więcej czasu na realizację materiału z chemii

Materiały, które umożliwiają sprawną realizację wymagań podstawy programowej.

Język wykładu przyjazny dla uczniów

Podział tematów na krótkie akapity, różnorodna prezentacja treści, atrakcyjna forma graficzna.