Systematyczne przygotowania do egzaminu  

Im więcej zadań rozwiąże uczeń, tym mniejsze jest ryzyko, że podczas egzaminu trafi na zagadnienia, które go zaskoczą.
Niezwykle pomocna więc jest duża liczba ćwiczeń wytłumaczonych krok po kroku, które oswoją go z zadaniami typu egzaminacyjnego.

Ćwiczenie kluczowych umiejętności już od pierwszej lekcji chemii

NOWOŚĆ! W zeszytach ćwiczeń i w zbiorze zadań elementy, które wspierają kształcenie kluczowych umiejętności sprawdzanych na egzaminie,
zostały oznaczone ikoną E.
Ułatwia to ich szybkie odnalezienie podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.

 

Nowa edycja sprawdzonego zbioru zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach”.
Nowy test Jak na egzaminie nie tylko pozwala sprawdzić wiedzę z klas 7 i 8, lecz także oswaja uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi.

 

Publikacja, która pomaga uczniom uzupełnić braki w kompetencjach matematycznych

NOWOŚĆ! Publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki
oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane w czasie rozwiązywania zadań.

Systematyczne sprawdzanie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności

Generator testów i sprawdzianów to wygodna aplikacja, która ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Ponad 500 zadań sprawdzających wiedzę z tematów, działów i wszystkie kluczowe umiejętności umożliwia przygotowanie testów, kartkówek i sprawdzianów dla klas 7 i 8, do tego w wersjach dla wielu grup.

Wszystkie rozwiązania

Więcej czasu na realizację materiału z chemii

Materiały, które umożliwiają sprawną realizację wymagań podstawy programowej.

Język wykładu przyjazny uczniom

Podział tematów na krótkie akapity, różnorodna prezentacja treści, atrakcyjna forma graficzna.

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Infografiki, schematy oraz tabele, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie nowych treści.