Więcej czasu na realizację materiału z chemii

Materiały dostosowane do wieku i percepcji uczniów, skorelowane z podręcznikami, a także treści nauczania przedstawione w taki sposób, aby mogły zostać dobrze zrozumiane i zapamiętane, umożliwiają sprawną realizację wymagań podstawy programowej.

Spójne i skorelowane elementy serii oszczędzają czas na lekcji

Skorelowane z podręcznikami materiały zawierające wskazówki i dodatkowe informacje ułatwiają uczniom samodzielną
i systematyczną pracę
na lekcji i w domu, oszczędzają ich czas i pomagają im w osiągnięciu najlepszych efektów kształcenia.

Pokaz doświadczeń chemicznych

Filmy edukacyjne przygotowane do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach
dla klas 7 i 8 ułatwiają sprawne poprowadzenie lekcji.

Wszystkie zalecane w podstawie programowej doświadczenia są dostępne dla uczniów
pod kodami QR zamieszczonymi w zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań.
Nauczyciele również mają dostęp do filmów offline w Multibooku i Multitece.

Dziennik laboratoryjny to sprytny sposób na szybkie zrobienie notatki z lekcji z opisem  doświadczeń obowiązkowych.

Sprawne przygotowanie materiałów sprawdzających wiedzę

Generator testów i sprawdzianów umożliwia stworzenie sprawdzianów aż w 8 wariantach.
Grupy tworzą się automatycznie, a nauczyciel ma możliwość zmiany kolejności zadań w każdej z nich

Wszystkie rozwiązania

Język wykładu przyjazny uczniom

Podział tematów na krótkie akapity, różnorodna prezentacja treści, atrakcyjna forma graficzna.

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Infografiki, schematy oraz tabele, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie nowych treści.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Uporządkowanie i utrwalenie wiedzy oraz rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.