Strefa narzędzi

Spotkania z fizyką to sprawdzona w szkolnej praktyce i najczęściej wybierana seria podręczników do fizyki dla szkoły podstawowej. Najpopularniejszy układ treści – od oddziaływań i budowy materii – zapewnia łagodne wprowadzenie w zagadnienia przedmiotowe.

 • Umożliwia nauczanie fizyki w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla uczniów, a także zindywidualizowany dzięki przystępnemu przedstawianiu zagadnień z odwołaniami do życia codziennego, licznymi ilustracjami i infografikami, zadaniom i testom o różnym stopniu trudności, wskazówkom, a także materiałom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji w NEONbookach podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 • Kształci umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań dzięki przykładom krok po kroku i zadaniom do samodzielnego rozwiązania, w tym analogicznym do przykładów, dodatkom matematycznym w zeszycie ćwiczeń, a także zasobom w NEONbookach wspierającym uzupełnianie wiedzy matematycznej i rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
 • Uczy planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych dzięki wielu propozycjom eksperymentów omówionych w toku lekcji, w tym wszystkich obowiązkowych z podstawy programowej, a także filmom z doświadczeniami w NEONbooku podręcznika.

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu
Spotkania z fizyką NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Spotkania z fizyką NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 885/1/2017
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Podręcznik „Spotkania z fizyką” dla klasy 7 szkoły podstawowej umożliwia łagodne wprowadzenie uczniów w zagadnienia fizyki – od właściwości materii – bez konieczności stosowania aparatu matematycznego na początku nauki. Podręcznik zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu, dzięki systemowi NEON.

 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata dzięki opisowo i przystępnie przekazywanym treściom, przykładom z życia codziennego, ciekawostkom, nowoczesnym infografikom oraz ilustrowanym elementom Fizyka wokół nas pokazującym związki fizyki z życiem codziennym.
 • Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań i pomaga przezwyciężać problemy matematyczne dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania, a także omówieniu niezbędnych zagadnień matematycznych i praktycznym wskazówkom o charakterze matematycznym.
 • Uczy planowania i przeprowadzania doświadczeń, a także wyciągania z nich wniosków dzięki zilustrowanym eksperymentom będącym elementem toku lekcji, do wykonania w domu lub w skromnie wyposażonej pracowni – w tym czytelnie oznaczonym doświadczeniom obowiązkowym – oraz projektom na zakończenie działów.
 • Umożliwia powtarzanie i utrwalanie wiedzy poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, w tym testom sprawdzającym o różnym, oznaczonym stopniu trudności.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającym ponad 200 różnorodnych zasobów, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętywanie, porządkują wiedzę, umożliwiają naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Spotkania z fizyką – NEON.

przejdź do sklepu
Spotkania z fizyką NEON 7

Spotkania z fizyką NEON 7

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej „Spotkania z fizyką” pozwala rozwijać kluczowe umiejętności – rozwiązywania różnych typów zadań oraz planowania i wykonywania prostych doświadczeń. Teraz cyfrowy zeszyt ćwiczeń w NEONbooku jest dostępny dla każdego ucznia na lekcji i w domu.

 • Ułatwia naukę rozwiązywania zadań i pomaga w przezwyciężaniu problemów matematycznych dzięki elementom Sposób na zadanie z zadaniami omówionymi przykładowo i zadaniom analogicznym do nich, a także praktycznym wskazówkom o charakterze matematycznym i Dodatkom matematycznym na końcu zeszytu ćwiczeń.
 • Pozwala pracować z uczniami potrzebującymi więcej ćwiczeń oraz tymi, którzy szukają zadań nietypowych lub o wyższym stopniu trudności dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń, za pomocą Dziennika laboratoryjnego oraz zadań doświadczalnych.
 • Pomaga systematycznie powtarzać i utrwalać wiedzę, poprzez wykorzystanie elementów znajdujących się na końcu każdego działu, w tym testów Sprawdź, czy potrafisz.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł i analizowania informacji przedstawionych w różnej formie dzięki elementom Korzystam z informacji zawierającym ciekawe treści połączone z zadaniami sprawdzającymi.
 • Odsyła do dodatkowych zadań, przykładów, doświadczeń oraz filmów z doświadczeniami, za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
 • Bogata baza ponad 150 zadań interaktywnych w NEONbooku zeszytu ćwiczeń z możliwością natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi sprawia, że nauczanie jest atrakcyjne i efektywne.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Spotkania z fizyką – NEON.

przejdź do sklepu

Tablice chemiczno-fizyczne dla szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nowa publikacja dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej przydatna podczas lekcji chemii i fizyki oraz przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera informacje, które są najczęściej wykorzystywane podczas rozwiązywania zadań.

 • Są pomocne w kształceniu kompetencji matematycznych niezbędnych na lekcji chemii i fizyki, takich jak: biegłość w przekształcaniu wzorów oraz przeliczaniu jednostek fizykochemicznych, dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych zagadnień matematycznych niezbędnych podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.
 • Kształcą umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji dzięki przedstawieniu zagadnień z chemii i fizyki w różnej w formie, m.in.: map pojęć, tabel, schematów i na układach okresowych.
przejdź do sklepu

Spotkania z fizyką 8

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 885/2/2018
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

NOWA EDYCJA 2021-2023

Podręcznik „Spotkania z fizyką” dla klasy 8 szkoły podstawowej w przystępny sposób przedstawia treści zawarte w następujących działach: elektrostatyka, prąd elektryczny, magnetyzm, ruch drgający i fale, oraz optyka.

 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata dzięki opisowo i przystępnie przekazywanym treściom, przykładom z życia codziennego, ciekawostkom, nowoczesnym infografikom oraz ilustrowanym elementom Fizyka wokół nas pokazującym związki fizyki z życiem codziennym.
 • Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki przykładom krok po kroku i zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania, a także praktycznym wskazówkom o charakterze matematycznym.
 • Umożliwia powtarzanie i utrwalanie wiedzy poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, w tym testom sprawdzającym o różnym, oznaczonym stopniu trudności, a także przypomnieniu wiadomości z klasy 7.
 • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania dzięki zilustrowanym doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni (w tym wszystkim obowiązkowym z nowej podstawy programowej), wskazówkom dotyczącym realizacji eksperymentów oraz Projektom na zakończenie działów.
przejdź do sklepu

Spotkania z fizyką 8

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski

NOWA EDYCJA 2021-2023

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej „Spotkania z fizyką” pozwala rozwijać kluczowe umiejętności –  planowania i wykonywania prostych doświadczeń oraz rozwiązywania różnych typów zadań.

 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń, za pomocą Dziennika laboratoryjnego oraz Zadań doświadczalnych.
 • Pozwala pracować z uczniami potrzebującymi więcej ćwiczeń oraz tymi, którzy szukają zadań nietypowych lub o wyższym stopniu trudności dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł i analizowania informacji przedstawionych w różnej formie dzięki elementowi Korzystam z informacji zawierającemu ciekawe treści połączone z zadaniami sprawdzającymi opanowanie niezbędnych umiejętności.
 • Odsyła do dodatkowych zadań, przykładów, doświadczeń oraz filmów z doświadczeniami, za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty dzięki nowym elementom znajdującym się na końcu każdego z działów: Sposób na zadanie oraz Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu

Dlaczego warto wybrać serię Spotkania z fizyką?

Publikacje z serii Spotkania z fizyką są sprawdzone w szkolnej praktyce i dostosowane do wieku uczniów. Zagadnienia przedstawione są przystępnie, z odwołaniami do życia codziennego. Proste doświadczenia, przykłady i zadania o różnym stopniu trudności pomagają opanować kluczowe umiejętności. NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń – dostępne dla nauczycieli i uczniów w dowolnym miejscu i czasie – stwarzają nowe możliwości edukacyjne dzięki zasobom multimedialnym i zadaniom do każdej lekcji.

NEONbook podręcznika

Ponad 200 zasobów multimedialnych dla klasy 7, skorelowanych z podręcznikiem, ułatwia uczniom zrozumienie nowych zagadnień.

Zasoby z NEONbooka można wyświetlać w dowolnym momencie lekcji, zatrzymywać i powtarzać. Dzięki temu, że są udostępniane również uczniowi, nauczyciel i uczeń pracują z tymi samymi zasobami. Wśród ponad 200 materiałów prezentacyjnych i ćwiczeniowych znajdują się m.in.:

 • animacje i interaktywne ilustracje
 • filmy z doświadczeniami
 • ćwiczenia interaktywne, zadania z podpowiedziami i przykłady zadań obliczeniowych z rozwiązaniami krok po kroku
 • test do każdego działu z natychmiastową informacją zwrotną o poziomie przygotowania do sprawdzianu
 • podsumowanie działu w graficznej formieNEONbook zeszytu ćwiczeń

Ponad 100 interaktywnych ćwiczeń i około 200 w wersji tradycyjnej umożliwia skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności wprowadzanych na lekcjach.

Dzięki NEONbookowi wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu. NEON zapewnia:

 • oszczędność czasu dzięki szybkiemu i prostemu zadawaniu prac domowych
 • wygodę dzięki pełnej automatyzacji sprawdzania zadań zamkniętych
 • szybką informację zwrotną w postaci automatycznego otrzymywania przez uczniów wyników wraz z punktami i nagrodami
Fizyka nie musi być trudna

Seria Spotkania z fizyką pozwala uczniom spojrzeć na fizykę z zainteresowaniem, jako na przedmiot bliski życiu.

 • przystępny język i optymalne porcje wiedzy rozdzielone śródtytułami pozwalają łatwiej zrozumieć treści z podręcznika
 • podsumowania po tematach pomagają w usystematyzowaniu wiedzy z danej lekcji
 • Fizyka wokół nas ukazuje zastosowania fizyki i jej obecność w życiu codziennym i przyrodzie
 • infografiki oraz wiele atrakcyjnych zdjęć i odniesień do życia codziennego wzbudzają zainteresowanie uczniów i ułatwiają naukę
 • NEONbook podręcznika pozwala łatwiej przyswoić trudne zagadnienia, procesy i zjawiska – dzięki zasobom multimedialnym, jak animacje, ilustracje interaktywne i filmy, np. dotyczące dyfuzji czy zagadnienia niepewności pomiarowejSposób na problemy matematyczne

Seria Spotkania z fizyką zawiera rozwiązania wspierające uczniów w zakresie wiedzy matematycznej i zadań obliczeniowych.

 • przykłady rozwiązanych zadań w podręczniku i zadania do nich analogiczne ułatwiają uczniom naukę rozwiązywania zadań obliczeniowych
 • przykłady rozwiązanych zadań w zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań zapewniają pomoc uczniom potrzebującym dodatkowego treningu
 • dodatki matematyczne z przykładami w zeszycie ćwiczeń pomagają w nadrobieniu braków z matematyki i przypomnieniu potrzebnych zagadnień
 • NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń zawierają zasoby wspierające uczniów w przypominaniu lub uzupełnianiu wiedzy matematycznej i rozwiązywaniu zadań obliczeniowych, jak ilustracje interaktywne o zaokrąglaniu czy przeliczaniu jednostekKluczowe umiejętności przedmiotowe

Pomagamy w kształceniu umiejętności przedmiotowych, związanych m.in. z rozwiązywaniem zadań i przeprowadzaniem doświadczeń.

 • zadania o różnym stopniu trudności, przykłady umożliwiające prześledzenie rozwiązań, również dwoma sposobami, i zadania do nich analogiczne, ułatwiają kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań różnego typu
 • doświadczenia przedstawione w podręczniku i zbiorze zadań oraz Dziennik laboratoryjny w zeszycie ćwiczeń pozwalają kształcić umiejętności związane z przeprowadzaniem i analizą doświadczeń
 • zadania wymagające odczytywania informacji np. z wykresów i ilustracji, a także Analiza tekstu w podręczniku i Korzystam z informacji w zeszycie ćwiczeń, pozwalają kształcić umiejętność odczytywania informacji przedstawionych w różnej formie

Sprawdź, co wyróżnia serię „Spotkania z fizyką” – NEON!

W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak:

 • elastycznie dopasować serię „Spotkania z fizyką” z NEONem do pracy swojej i uczniów, w domu i szkole
 • zaoszczędzić czas dzięki nowym rozwiązaniom w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń i systemowi Ondorio
 • dzięki nowym rozwiązaniom cyfrowym ułatwić codzienną pracę
 • w codziennej pracy sprawdza się seria „Spotkania z fizyką”
pobierz

Narzędzia nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

NEON

NEON to praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

zobacz

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Ondorio

Ondorio to nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Edukacja na czasie

Nauczyciel

Edukacja na czasie. Nauczyciel - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Uczeń

Edukacja na czasie. Uczeń - cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Nauka i relacje

Edukacja na czasie. Nauka i relacje - webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

dowiedz się więcej

Edukacja na czasie

Technologia

Solidna dawka inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji, za to ułatwią wybranie z nich tych, które faktycznie pomogą oszczędzić czas, a jednocześnie uczyć skuteczniej i ciekawiej.

dowiedz się więcej

Zobacz także