Fizyka nie musi być trudna

Fizyka często jest uważana za trudny przedmiot. Podręczniki To jest fizyka zawierają wiele odwołań do sytuacji znanych z życia,
są napisane przystępnie i zwięźle, dzięki czemu uczniom łatwiej zrozumieć kolejne zagadnienia.

Wszystkie rozwiązania

Mamy sposób na luki matematyczne

Problemy uczniów z matematyką przekładają się na trudności w nauce fizyki, szczególnie podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Rozwiązywanie zadań i odczytywania informacji, a także planowanie doświadczeń, ich przeprowadzanie, opisywanie przebiegu i wyciąganie wniosków.