Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty


Od 2024 r.* geografia stanie się jednym z czterech przedmiotów przyrodniczych, z których będzie można zdawać egzamin ósmoklasisty. Wynik egzaminu z tego przedmiotu w dużej mierze będzie zależał od systematycznego kształcenia wymaganych umiejętności.

*zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Blok Wiesz, umiesz, zdasz w podręcznikach
Planeta Nowa dla klas 7 i 8


Wiesz, umiesz, zdasz
to blok porządkujący wiadomości i kształcący umiejętności z danego rozdziału. Obejmuje Podsumowanie, Sprawdź, czy potrafisz, a także Sposób na zadania wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.

Wiesz, umiesz, zdasz w zeszytach ćwiczeń


W zeszytach ćwiczeń Planeta Nowa dla klas 7 i 8 znajdują się elementy ułatwiające przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z geografii. Pozwalają one w atrakcyjny i przyjazny sposób ćwiczyć kluczowe umiejętności geograficzne.

Atlas geograficzny dla młodszych i starszych uczniów


Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat dla klas 5–8 dzięki właściwemu doborowi map i aktualnych danych statystycznych oraz zadaniom do mapy turystycznej jest dostosowany do percepcji zarówno młodszych,

jak i starszych uczniów szkoły podstawowej.

Wszystkie rozwiązania

Komfort pracy nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Planeta Nowa.

Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce

Kluczem do sukcesu w nauce geografii jest umiejętność selekcjonowania wiedzy oraz rozumienie kluczowych zagadnień.

Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia

Wpływanie na emocje uczniów podczas nauki ułatwia im przyswajanie nowych treści.