Wiemy, jak dotrzeć do współczesnego ucznia


Wpływanie na emocje uczniów podczas nauki ułatwia im przyswajanie nowych treści. Dlatego w podręcznikach Planeta Nowa znajduje się wiele elementów, które oddziałują na wyobraźnię, zachęcają do samodzielnego myślenia oraz wzbudzają ciekawość świata.

Oddziałujemy na wyobraźnię


Istotne treści pokazane za pomocą atrakcyjnych infografik pobudzają wyobraźnię uczniów oraz ułatwiają uczenie się

i zapamiętywanie.

Rozbudzamy pasję poznawania świata


Efektowne strony Oczami podróżnika, zawierające wspaniałe fotografie i ciekawostki z atrakcyjnych zakątków Ziemi, oddziałują na wyobraźnię uczniów oraz inspirują do pogłębiania wiedzy o świecie.

Zachęcamy do aktywnej nauki geografii


Liczne pytania aktywizujące do map, ilustracji i wykresów kształcą umiejętności uzasadniania czy wyjaśniania zjawisk geograficznych.

Wszystkie rozwiązania

Planeta Nowa rośnie wraz z uczniem

Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje dla 11-latków wyglądają inaczej niż te dla 14-latków.

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty

Od 2024 r. geografia stanie się jednym z czterech przedmiotów przyrodniczych, z których będzie można zdawać egzamin ósmoklasisty.

Komfort pracy nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Planeta Nowa.