Planeta Nowa rośnie wraz z uczniem


Między 5 a 8 klasą uczniowie dorastają, zmienia się ich sposób postrzegania świata. Dlatego nasze publikacje

dla 11-latków wyglądają inaczej niż te dla 14-latków. Zastosowane w nich rozwiązania dydaktyczne odpowiadają

na potrzeby dorastających uczniów.

Ułatwiamy młodszym uczniom przyswajanie wiedzy


Zastosowane w podręcznikach oraz zeszytach ćwiczeń dla klas 5 i 6 rozwiązania dydaktyczne i graficzne odpowiadają na potrzeby młodszych uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.

Odpowiadamy na potrzeby starszych uczniów


Zastosowane w podręcznikach oraz zeszytach ćwiczeń dla klas 7 i 8 rozwiązania dydaktyczne i graficzne odpowiadają na potrzeby starszych uczniów, uwzględniają ich poziom rozwoju oraz możliwości poznawcze.

Atlas geograficzny dla młodszych i starszych uczniów


Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat dla klas 5–8 dzięki właściwemu doborowi map i aktualnych danych statystycznych oraz zadaniom do mapy turystycznej jest dostosowany do percepcji zarówno młodszych,

jak i starszych uczniów szkoły podstawowej.

Wszystkie rozwiązania

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty

Od 2024 r. geografia stanie się jednym z czterech przedmiotów przyrodniczych, z których będzie można zdawać egzamin ósmoklasisty.

Komfort pracy nauczyciela

Bogata baza różnorodnych nowoczesnych materiałów dydaktycznych skorelowanych z podręcznikami serii Planeta Nowa.

Wspieramy uczniów w samodzielnej nauce

Kluczem do sukcesu w nauce geografii jest umiejętność selekcjonowania wiedzy oraz rozumienie kluczowych zagadnień.