Praca z mapą na lekcjach geografii

Na początku podręcznika Planeta Nowa dla klasy 7 zostały zamieszczone materiały dodatkowe Praca z mapą na lekcjach geografii.
Umożliwiają one doskonalenie i rozwinięcie umiejętności pracy z mapą nabytych w klasach 5 i 6.

Teoria i praktyka!

W materiale dodatkowym Praca z mapą na lekcjach geografii znajdują się zarówno podstawowe informacje dotyczące tematyki map,
jak i samouczki Nic trudnego! z zadaniami rozwiązanymi krok po kroku.

Powtórka ze współrzędnych

Dzięki tym dwóm samouczkom uczeń szybko przypomni sobie, jak się określa współrzędne geograficzne na mapie
oraz odszukuje obiekty o podanych współrzędnych. Te informacje będą mu potrzebne
do obliczenia rozciągłości południkowej i rozciągłości równoleżnikowej Polski.

Praca z mapami w klasie 7

Dzięki samouczkom dotyczącym metod prezentacji zjawisk na mapach uczeń będzie umiał odczytywać informacje
z kartogramów i kartodiagramów. Ta umiejętność jest niezbędna w zrozumieniu
omawianych w klasie 7 treści z geografii społeczno-ekonomicznej Polski.

Wszystkie rozwiązania

Systematyczne przygotowania do egzaminu

W serii „Planeta Nowa” zamieściliśmy wiele przemyślanych rozwiązań pozwalających na systematyczne przygotowywanie się do egzaminu ósmoklasisty z geografii już od klasy 7.

Udoskonalony układ treści w podręczniku „Planeta Nowa” dla klasy 7

Wplecenie tematów z rozdziału „Relacje między elementami środowiska geograficznego” między tematy z innych rozdziałów podręcznika ułatwi uczniom naukę.

Współczesny uczeń w szkole podstawowej

W nowej edycji podręczników z serii „Planeta Nowa” uwzględniliśmy potrzeby współczesnego ucznia, dostosowaliśmy formę przekazu oraz język publikacji do jego możliwości percepcyjnych.