Język wykładu przyjazny dla uczniów

Prostszy język wykładu oraz wyeksponowane związki przyczynowo-skutkowe sprawiają, że nowe treści są bardziej przystępne dla uczniów.

Klasa 4 – bardziej zrozumiała i ciekawa historia

Sukces dydaktyczny zależy m.in. od tego, czy uczniowie będą chcieli korzystać z podręcznika i czy będą to robić regularnie. Zachętą dla dzieci jest atrakcyjne i klarowne przedstawienie treści, dlatego język wykładu w podręczniku został lepiej dopasowany do ich wieku.

Klasa 7 – narracja pomocna w nauce

Wykład w nowym podręczniku wyraźniej uwypukla związki przyczynowo-skutkowe łączące poszczególne wydarzenia. Jest także prowadzony za pomocą bardziej precyzyjnego języka, przystępniejszego dla uczniów.

Wszystkie rowiązania

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Czytelna i atrakcyjna szata graficzna oraz zastosowanie wypunktowań, tabel i map myśli.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Uporządkowanie i utrwalenie wiedzy oraz rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.

Spójność układu w obrębie serii ułatwia pracę z podręcznikami

Sprawdzone ułożenie elementów w tematach przeniesliśmy do nowych podręczników do kl. 7.