Więcej czasu na realizację materiału z historii

Lepsze rozplanowanie treści, usunięcie zagadnień wykraczających poza podstawę programową
oraz zastosowanie przystępniejszej narracji w podręcznikach zapewniają nauczycielowi komfort pracy podczas realizacji materiału.

 Klasa 4 – jeszcze lepsza organizacja treści

Wyzwaniem w klasie 4 jest omówienie ok. 20 postaci z historii Polski. Problemem dla uczniów są luki chronologiczne pomiędzy poznawanymi wydarzeniami i brak znajomości odpowiednich pojęć. Dlatego pod wpływem sugestii nauczycieli pracujących z serią Wczoraj i dziś zweryfikowaliśmy konstrukcję tematów – uporządkowaliśmy treści, usunęliśmy zbędne informacje i dodaliśmy te, które są potrzebne.

 Klasa 7 – mniejsza liczba tematów

Układ treści w podręczniku został zmieniony tak, by jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom nauczycieli i potrzebom uczniów.
Dzięki temu możliwe było zmniejszenie liczby tematów z 45 do 35.

Wszystkie rozwiązania

Język wykładu przyjazny dla uczniów

Prostszy język wykładu oraz wyeksponowane związki przyczynowo-skutkowe.

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Czytelna i atrakcyjna szata graficzna oraz zastosowanie wypunktowań, tabel i map myśli.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Uporządkowanie i utrwalenie wiedzy oraz rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.