Klasy 7-8 – zgodnie z nowymi warunkami realizacji i w przystępny sposób

Od roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas 7-8 mają programować algorytmy w środowisku tekstowym,
a nie – jak dotąd – w tekstowym lub wizualnym. Na tę dużą zmianę odpowiadamy, zmieniając podręczniki Lubię to! tak, aby ułatwić uczniom naukę.

Język tekstowy – w optymalnym momencie

Programowanie w języku tekstowym będzie realizowane w całości w klasie 8, kiedy uczeń jest dojrzalszy matematycznie niż w klasie 7.
Wszystkie zagadnienia z podstawy programowej z tego obszaru będą omówione w jednym bloku, w ciągu 16 godzin lekcyjnych.

Trudne treści w prosty sposób

Uczniowie starszych klas są lepiej przygotowani do rozumienia bardziej skomplikowanych treści.
Znana im forma przekazu treści pozytywnie wpłynie na zrozumienie i zapamiętanie nowych partii materiału.

Wszystkie rozwiązania

Komfort w pracy nauczyciela

Scenariusz lekcji z filmami instruktażowymi do oprogramowania na wolnej licencji, ćwiczeniami interaktywnymi, plikami bazowymi do zadań sprawią, że uczniowie po lekcjach informatyki będą mówili Lubię to!.

Rozwiązania przyjazne współczesnemu uczniowi

Seria Lubię to! wykorzystuje najnowocześniejsze trendy w nauczaniu, dzięki czemu wprowadza uczniów w świat technologii komputerowych i myślenia algorytmicznego w łagodny i przystępny sposób.

Klasy 4-6 – zawsze aktualni, zawsze na czasie

Dostosowanie podręczników Lubię to! do najnowszej wersji programu Scratch (3.0) oraz aktualizacja informacji, zdjęć i danych liczbowych pozwalają prowadzić lekcje zgodnie z najświeższym stanem wiedzy, z wykorzystaniem najpopularniejszego obecnie oprogramowania.