Rozwiązania przyjazne współczesnemu uczniowi

Seria Lubię to! wykorzystuje najnowocześniejsze trendy w nauczaniu, dzięki czemu wprowadza uczniów w świat technologii komputerowych
i myślenia algorytmicznego w łagodny i przystępny sposób.

Optymalna organizacja treści

Zadbaliśmy o formy przekazu adekwatne do możliwości percepcyjnych uczniów w każdym roku nauki informatyki.

Spójne rozwiązania graficzne

Nauka jest łatwiejsza, kiedy uczniowie stykają się z powtarzającymi się i dzięki temu coraz łatwiej rozpoznawalnymi elementami.

Wsparcie prosto z komputera

Lekcje informatyki wymagają korzystania z materiałów dostępnych w sieci.
Najlepiej, jeśli nawiązują bezpośrednio do podręczników Lubię to!, z których korzystają uczniowie.

Wszystkie rozwiązania

Klasy 4–6 – zawsze aktualni, zawsze na czasie

Dostosowanie podręczników Lubię to! do najnowszej wersji programu Scratch (3.0) oraz aktualizacja informacji, zdjęć i danych liczbowych pozwalają prowadzić lekcje zgodnie z najświeższym stanem wiedzy, z wykorzystaniem najpopularniejszego obecnie oprogramowania.

Klasy 7–8 – zgodnie z nowymi warunkami realizacji w przystępniejszy sposób

Uczniowie klas 7–8 mają programować algorytmy w środowisku tekstowym, a nie – jak dotąd – w tekstowym lub wizualnym.

Komfort w pracy nauczyciela

Scenariusz lekcji z filmami instruktażowymi do oprogramowania na wolnej licencji, ćwiczeniami interaktywnymi, plikami bazowymi do zadań sprawią, że uczniowie po lekcjach informatyki będą mówili Lubię to!.