I część serii Explorer, która gwarantuje wymaganą kontynuację oraz osiągnięcie wymaganych poziomów językowych

 • „mosty gramatyczne”, czyli elementy gramatyki w III klasie, które łagodnie przygotowują dzieci do nauki gramatyki w klasie IV i pomagają zadbać o kontynuację
 • lekcje kulturowe pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata
 • idzie „po śladzie” edukacji w języku polskim, wprowadzając pisanie i czytanie od drugiego rozdziału
 • autentyczne materiały National Geographic „otwierają dzieciom okno na świat” i uczą tolerancji wobec innych kultur
 • specjalnie opracowane ćwiczenia z ikonką „ja” uczą dzieci wyrażania się na temat siebie i swojego świata
 • w każdym rozdziale lekcja z projektem Class project, które motywują uczniów do wspólnej kreatywnej pracy
Hello Explorer

Hello Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 830/1/2017
Autorzy: Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

 • Autentyczne materiały z zasobów National Geographic – filmy i zdjęcia, które ukazują dzieciom inne kultury i tradycje.
 • Atrakcyjni bohaterowie – papuga Chatty, niedźwiedź Honey i krokodyl Snap łączą świat realny ze światem fantazji i umilają naukę małym uczniom.
 • Rytmiczne piosenki oraz przyjazna grafika zachęca dzieci do nauki przez zabawę.

Do podręcznika dołączone są 2 płyty CD z nagraniami.

przejdź do sklepu

Hello Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Autorzy: Philip James with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej: 

 • sekcje More Fun – dodatkowe ćwiczenia dla zdolnych uczniów, wykorzystujące inne techniki pracy
 • sekcje Wonderful World w lekcjach interkulturowych, pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata
 • od 2 rozdziału ćwiczenia na pisanie;
 • ćwiczenia do lekcji Opener, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, 45-minutowej lekcji;
przejdź do sklepu
Hello Explorer

Hello Explorer

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Oferujemy oprogramowanie do tablic interaktywnych, w pełni skorelowane z podręcznikiem, które:

 • pozwala na wyświetlenie pełnej treści podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń na tablicy interaktywnej
 • zawiera zadania interaktywne w różnorodnych formatach (wypełnianie luk, sortowanie, wybór, kategoryzowanie, łączenie)
 • pozwala na odtwarzanie narracji do ćwiczeń
 • umożliwia odtworzenie plików wideo w dużym formacie
 • zawiera zestaw kart obrazkowych oraz wyrazowych oraz zebrane z książki historyjki
Hello Explorer

Hello Explorer

Bank Pomysłów do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 

 • karty utrwalające materiał z rozdziału;
 • karty z dodatkowymi zadaniami do wykorzystania w domu;
 • karty wspierające grafomotorykę i naukę pisania;
 • zadania z gwiazdką dla uczniów szybciej pracujących
 • historyjki z obrazkami – wspierające naukę czytania;
Hello Explorer

Hello Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Autorzy: Marta Mrozik, Dorota Sikora-Banasik, Rebecca Adlard

Nowa Edycja 2021-2023

Podręcznik został stworzony zgodnie z nową podstawą programową i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

 • autentyczne materiały z zasobów National Geographic – filmy i zdjęcia, które ukazują dzieciom inne kultury i tradycje
 • atrakcyjni bohaterowie – papuga Chatty, niedźwiedź Honey i krokodyl Snap łączą świat realny ze światem fantazji i umilają naukę małym uczniom
 • rytmiczne piosenki oraz przyjazna grafika zachęca dzieci do nauki przez zabawę
 • autentyczny język i dialogi
 • nacisk na umiejętności słuchania i mówienia
 • skupienie na uczniu
 • korelacja edukacji, zwłaszcza w klasie I w zakresie czytania i pisania

Do podręcznika dołączone są 2 płyty CD z nagraniami.

przejdź do sklepu
Hello Explorer

Hello Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Autorzy: Marta Mrozik, Dorota Sikora-Banasik

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej: 

 • sekcje More Fun – dodatkowe ćwiczenia dla zdolnych uczniów, wykorzystujące inne techniki pracy
 • sekcje Wonderful World w lekcjach interkulturowych, pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata
 • ćwiczenia pisania i czytania zgodne z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej
 • ćwiczenia do lekcji Opener, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, 45-minutowej lekcji.
przejdź do sklepu
Hello Explorer.

Hello Explorer.

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 830/3/2019
Autorzy: Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Podręcznik został stworzony zgodnie z nową podstawą programową i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

 • autentyczne materiały z zasobów National Geographic – filmy i zdjęcia, które ukazują dzieciom inne kultury i tradycje,
 • atrakcyjni bohaterowie – papuga Chatty, niedźwiedź Honey i krokodyl Snap łączą świat realny ze światem fantazji i umilają naukę małym uczniom,
 • rytmiczne piosenki oraz przyjazna grafika zachęca dzieci do nauki przez zabawę,
 • autentyczny język i dialogi,
 • nacisk na umiejętności słuchania i mówienia,
 • skupienie na uczniu,
 • korelacja edukacje zgodnie z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej

Do podręcznika dołączone są 2 płyty CD z nagraniami.

przejdź do sklepu
Hello Explorer

Hello Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Autorzy: Philip James with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej: 

 • sekcje More Fun – dodatkowe ćwiczenia dla zdolnych uczniów, wykorzystujące inne techniki pracy
 • sekcje Wonderful World w lekcjach interkulturowych, pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata
 • ćwiczenia pisania i czytania zgodne z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej
 • ćwiczenia do lekcji Opener, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, 45-minutowej lekcji.
przejdź do sklepu

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Hello Explorer w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ
 • dlanauczyciela.pl – materiały dydaktyczne dla klas 1-3. Sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ > 
 • Multibook–oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela.
  PRZEJDŹ > 
 • Bank pomysłów – dodatkowe materiały stanowiące uzupełnienie materiału z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
  PRZEJDŹ >

Zobacz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Hello Explorer

„Explorer” – najlepsza, w 100% spójna seria do języka angielskiego

 • Seria „Hello Explorer” w pełni dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej.
 • Spełniająca wymóg integracji podstawy podstawowej z podstawami innych edukacji w nauczaniu zintegrowanym.
 • Zapewniająca łagodne przejście na kolejny etap edukacyjny.
 • Rozwijająca wszystkie umiejętności oraz angażująca uczniów.
zobacz podręcznik – kl. 2.
Bank pomysłów

Bank pomysłów – dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem, oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi;
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją;
 • o różnych poziomach językowych.

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Nauczycielom korzystającym z „Hello Explorer” gwarantujemy Książkę Nauczyciela, która zawiera:

 • podręcznik jak i zeszyt ćwiczeń, z nadpisanymi odpowiedziami 
 • CD audio ze wszystkimi niezbędnymi nagraniami
 • DVD z filmami
 • informacje nt. krajów i kultur przedstawianych w podręczniku
 • dodatkowe wskazówki.

E-rozwiązania

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

Czytaj więcej

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

Czytaj więcej

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

Czytaj więcej

Zobacz także