II część serii Explorer, która gwarantuje wymaganą kontynuację oraz osiągnięcie wymaganych poziomów językowych:

 • lekcje kulturowe pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i zachęcają do poznawania świata
 • gotowe projekty ułatwią nauczycielowi przeprowadzenie zajęć, a uczniów zmotywują do pracy
 • bogactwo ćwiczeń na mówienie wspiera rozwój efektywnej komunikacji
 • autentyczne materiały National Geographic przybliżają inne kultury oraz prezentują język w naturalnym kontekście

Junior Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/1/2017
Autorzy: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • lekcje interkulturowe w sekcji Extra Culture poświęcone Polsce
 • duży projekt edukacyjny związany z najbliższym otoczeniem uczniów, do realizacji i prezentacji w ramach Dni Języków Obcych, święta szkoły, wymiany międzynarodowej itp.
 • lekcje z filmami oparte na materiale z zasobów National Geographic
 • ciekawe projekty łączące naukę języka ze zdobywaniem wiedzy z innych dziedzin
 • ćwiczenia oznaczone ikonami sensorycznymi, odwołującymi się do różnych stylów uczenia

Junior Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej dodatkowo:

 • oznaczenie szablonów do ćwiczeń z reagowania pisemnego, co pozwala na wykonywanie prac pisemnych z podręcznika bez użycia zeszytu przedmiotowego – przydatne rozwiązanie przy podręcznikach wieloletnich;
 • sekcja ćwiczeniowa do nowych lekcji filmowych w podręczniku;
przejdź do sklepu
Junior Explorer

Junior Explorer

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Oferujemy oprogramowanie do tablic interaktywnych, w pełni skorelowane z podręcznikiem:

 • pozwala na wyświetlenie pełnej treści podręcznika na tablicy interaktywnej
 • zawiera zadania interaktywne w różnorodnych formatach
 • umożliwia odtworzenie plików audio i wideo w dużym formacie
 • ciekawi i inspiruje uczniów do pracy na zajęciach
Junior Explorer

Junior Explorer

Bank Pomysłów do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 

 • około 80 stron dodatkowych materiałów dla nauczyciela
 • karty z ćwiczeniami utrwalającymi dla uczniów wolniej pracujących i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dyslektyków);
 • karty z ćwiczeniami o podwyższonym stopniu trudności;

Junior Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/2/2018
Autorzy: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • lekcje interkulturowe w sekcji Extra Culture poświęcone Polsce,
 • duży projekt edukacyjny związany z najbliższym otoczeniem uczniów, do realizacji i prezentacji w ramach Dni Języków Obcych, święta szkoły, wymiany międzynarodowej itp.,
 • ciekawe projekty łączące naukę języka ze zdobywaniem wiedzy z innych dziedzin,
 • motyw walizki wspierający dokonywanie samooceny przez uczniów.
przejdź do sklepu

Junior Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej dodatkowo:

 • oznaczenie szablonów do ćwiczeń z reagowania pisemnego, co pozwala na wykonywanie prac pisemnych z podręcznika bez użycia zeszytu przedmiotowego – przydatne rozwiązanie przy podręcznikach wieloletnich,
 • lekcje z filmami oparte na materiale z zasobów National Geographic,
 • ćwiczenia komunikacyjne do pracy w parach,
 • przewodnik po zagadnieniach gramatycznych prezentowanych w podręczniku po polsku.
przejdź do sklepu

Junior Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/3/2019
Autorzy: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • lekcje interkulturowe w sekcji Extra Culture poświęcone Polsce,
 • duży projekt edukacyjny związany z najbliższym otoczeniem uczniów, do realizacji i prezentacji w ramach Dni Języków Obcych, święta szkoły, wymiany międzynarodowej itp.,
 • ciekawe projekty łączące naukę języka ze zdobywaniem wiedzy z innych dziedzin,
 • motyw walizki wspierający dokonywanie samooceny przez uczniów.
przejdź do sklepu

Junior Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej dodatkowo:

 • oznaczenie szablonów do ćwiczeń z reagowania pisemnego, co pozwala na wykonywanie prac pisemnych z podręcznika bez użycia zeszytu przedmiotowego – przydatne rozwiązanie przy podręcznikach wieloletnich,
 • lekcje z filmami oparte na materiale z zasobów National Geographic,
 • ćwiczenia komunikacyjne do pracy w parach,
 • przewodnik po zagadnieniach gramatycznych prezentowanych w podręczniku po polsku.
przejdź do sklepu

Zobacz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

„Explorer” – najlepsza, w 100% spójna seria do języka angielskiego

 • Seria Junior Explorer w pełni dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej.
 • Gwarantująca osiągnięcie wymaganych poziomów językowych
 • Zapewniająca łagodne przejście na kolejny etap edukacyjny.
 • Rozwijająca wszystkie umiejętności oraz angażująca uczniów.
zobacz podręcznik – kl. 5. zobacz zeszyt ćwiczeń – kl. 5.
Junir Explorer bank

Bank pomysłów – dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem, oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi;
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją;
 • o różnych poziomach językowych.
zobacz bank pomysłów – kl. 5.

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Nauczycielom korzystającym z „Junior Exlporer” gwarantujemy wsparcie w postaci Książki Nauczyciela, która zawiera w sobie zarówno podręcznik jak i zeszyt ćwiczeń, z nadpisanymi odpowiedziami oraz CD audio ze wszystkimi niezbędnymi nagraniami. A dodatkowo:

 • sekcja Extra Activities, z dodatkowymi ćwiczeniami, które nauczyciel może wykorzystać na lekcji, np. z uczniami, którzy szybciej pracują;
 • noty kulturowe zawierające informacje o przedstawionych w danej lekcji zagadnieniach kulturowych odnoszące się do odpowiednich stron z podręcznika
 • zestaw testów o różnych poziomach trudności – wraz z informacją zwrotną dla rodziców, zgodnie z wymogiem komunikacji nt. postępów w nauce;
 • wskazówki dotyczące końcoworocznego projektu – „Moje miejsce na ziemi”
 • wskazówki dla nauczycieli do lekcji filmowych DVD Club

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "Junior Explorer" przygotowaliśmy:

 • książkę nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • plany wynikowe, rozkłady materiału, siatki godzin
 • kryteria oceniania i karty osiągnięć ucznia,
 • materiał multimedialny – filmy, nagrania i multibooki
 • testy i kartkówki
 • dodatkowe materiały do prowadzenia lekcji
 • flipbooki książki ucznia, zeszytu ćwiczeń, książki nauczyciela i Banku Pomysłów

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Zobacz także