Trzecia, odmieniona część serii Explorer, która gwarantuje wymaganą kontynuację, osiągnięcie wymaganych poziomów językowych  i sukces na egzaminie ósmoklasisty, zawiera:   

 • więcej gramatyki w nowym opracowaniu,
 • nową, uporządkowaną organizację lekcji,
 • materiał stanowiący spójną strukturę z serią „Junior Explorer”,
 • przejrzystą szatę graficzną, 
 • 100% przygotowania do egzaminu ósmoklasisty,
 • autentyczne materiały National Geograhic przybliżające inne kultury oraz prezentujące język w naturalnym kontekście.
Teen Explorer New

Teen Explorer New

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/4/2020/z1
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Gormel

Nowa wersja podręcznika została dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej i uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli. Znajdziesz w nim:

 • elementy spajające serię z „Junior Explorer”, co daje poczucie kontynuacji i porządku;
 • 5 stron sekcji Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego;
 • materiały National Geographic, dzięki którym uczniowie poznają różnice w kulturze polskiej i innych krajów;
 • ceniona przez nauczycieli sekcja Writing guide wbudowana w lekcję ćwiczącą umiejętność pisania, co sprawia, że lekcja jest uporządkowana, ponieważ jej najważniejsze elementy znajdują się w jednym miejscu;
 • ćwiczenia gramatyczne z odniesieniami do teorii gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide, dzięki czemu uczeń może jeszcze dokładniej zgłębić tajniki gramatyki;
 • ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych, które gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu;
 • Przejrzysta szata graficzna, która ułatwia prowadzenie zajęć.
przejdź do sklepu
Teen Explorer New

Teen Explorer New

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Phillip McElmuray

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja ściśle skorelowana z podręcznikiem, a w niej dodatkowo:

 • Razem ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie.
 • Ćwiczenia z odniesieniem do realiów Polski.
 • Pełna kolorowa wersja odpowiadająca podręcznikowi 1:1. 

 

przejdź do sklepu
Teen Explorer New

Teen Explorer New

Książka nauczyciela do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nauczycielom korzystającym z „Teen Explorer New” gwarantujemy wsparcie w postaci Książki Nauczyciela, która:

 • zawiera w sobie zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń, z nadpisanymi odpowiedziami,
 • wszystkie niezbędne nagrania dostępne są pod kodami QR i na stronie dlanauczyciela.pl
 • zawiera ramki z dodatkowymi informacjami, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć, jako ciekawostki.
Teen Explorer New

Teen Explorer New

Bank Pomysłów do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • 110 stron dodatkowej publikacji zintegrowanej z podręcznikiem, która pomoże nauczycielowi w pracy z uczniami na różnym poziomie językowym, o różnych potrzebach edukacyjnych oraz stylach uczenia się
 • zestaw 56 gier komunikacyjnych, przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • ćwiczenia dla dyslektyków
 • ćwiczenia dla tzw. „fast finishers”, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę
Teen Explorer New

Teen Explorer New

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/5/2021/z1
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Gormley, Katarzyna Kłopska

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa wersja podręcznika została dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej i uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli. Znajdziesz w nim:

 • 5 stron sekcji Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VII i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego,
 • materiały National Geographic, dzięki którym uczniowie poznają różnice w kulturze polskiej i innych krajów,
 • cenioną przez nauczycieli sekcję Writing Guide wbudowaną w lekcję ćwiczącą umiejętność pisania, co sprawia, że lekcja jest uporządkowana, ponieważ jej najważniejsze elementy znajdują się w jednym miejscu,
 • ćwiczenia gramatyczne wraz z objaśnieniami teorii gramatyki w języku polskim,
 • sekcję Grammar Guide zamieszczoną na końcu podręcznika pogłębiającą znajomość zasad gramatycznych. Sekcja oferuje dodatkowe ćwiczenia gramatyczne,
 • ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych, które gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu,
 • przejrzystą szatę graficzną, która ułatwia prowadzenie zajęć,
 • gry i zabawy planszowe,
 • Explorers’ Club: opcjonalne lekcje poświęcone kulturze krajów anglojęzycznych. Zawierają projekty interaktywne dla młodzieży, oparte na blogu wideo.
przejdź do sklepu
Teen Explorer New

Teen Explorer New

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton, Phillip McElmuray, Robert Górniak, Katarzyna Kłopska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja skorelowana 1:1

z podręcznikiem. Znajdziesz w nim:

 • ponad 80 stron ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających zapewniających skuteczne nauczanie,
 • ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń egzaminacyjnych, w tym sekcję Exam Booster gwarantującą osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Sekcja zawiera prezentację wszystkich typów zadań egzaminacyjnych z Informatora CKE oraz wyjaśnia, jak je wykonać, krok po kroku,
 • ćwiczenia nawiązujące do kultury, tradycji i przyrody Polski jak również wielu innych krajów,
 • intrygujące, barwne materiały dodatkowe, w tym lekcje z nagraniami wideo.
przejdź do sklepu

Publikacje egzaminacyjne

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Repetytorium. Język angielski

Autorzy: Praca zbiorowa

Nowa edycja Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski” do szkoły podstawowej umożliwia przygotowanie do egzaminu w roku szkolnym 2021–2022, a ponadto utrwalenie wszystkich zagadnień z podstawy programowej poprzez rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych.

 

 • Pozwala uporządkować i sprawnie powtórzyć znajomość leksyki i struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie, oraz tych wynikających z podstawy programowej.
 • Skutecznie przygotowuje do rozwiazywania zadań egzaminacyjnych, poprzez dużą liczbę zadań: otwartych i zamkniętych; w nowym wydaniu zadania egzaminacyjne także w części powtórkowej.
 • Przybliża strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych poprzez praktyczne wskazówki do każdego typu zadania oraz do każdej z pięciu części egzaminu – w nowym wydaniu w przyjaznej dla uczniów formie sketchnotek.
 • Skutecznie przygotowuje do tworzenia wypowiedzi pisemnych za pomocą modelowych wypowiedzi wraz z komentarzem – w nowym wydaniu także e-mail formalny.
 • Dzięki próbnemu arkuszowi egzaminacyjnemu z instrukcją, modelowym nagraniem i kartą odpowiedzi umożliwia sprawdzenie się w sytuacji egzaminacyjnej w warunkach bezstresowych – w nowym wydaniu 2 zupełnie nowe arkusze.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Arkusze. Język angielski

Autorzy: Praca zbiorowa

Arkusze egzaminacyjne "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zawierają sześć zestawów zadań opracowanych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022. Arkusze umożliwiają dokładne zapoznanie się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.

 • Ułatwiają oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną dzięki przydatnym poradom i wskazówkom dotyczącym m.in. budowy arkusza i oceniania poszczególnych zadań.
 • Pokazują, jak krok po kroku rozwiązywać różne typy zadań egzaminacyjnych poprzez szczegółowe wskazówki do przykładowego arkusza.
 • Pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne oraz ćwiczyć rozwiązywanie zadań w określonym czasie dzięki dużej liczbie zadań oraz modelowym nagraniom w formacie egzaminacyjnym.
 • Uczą uważnego odczytywania instrukcji i nanoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 • Umożliwiają zweryfikowanie poprawności rozwiązań za pomocą klucza zawierającego przykłady odpowiedzi oczekiwanych, akceptowanych i niepoprawnych oraz modelowe realizacje wypowiedzi pisemnych do każdego testu.
 • Wskazują zagadnienia, które warto powtórzyć, dzięki odniesieniom zawartym w odpowiedziach.
przejdź do sklepu

Egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

Repetytorium 8 w dotacji do nauki w klasie

Czytaj więcej

Teraz Egzamin Ósmoklasisty Repetytorium do samodzielnej nauki

Czytaj więcej

Teraz Egzamin Ósmoklasisty Arkusze ósmoklasisty

Czytaj więcej

Kształcenie zdalne

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią Teen Explorer i Teen Explorer New w trybie nauki zdalnej:

 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ 
 • generator.dlanauczyciela.pl – baza zadań i testów, która ułatwi weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej.
  PRZEJDŹ ›
 • dlanauczyciela.pl – materiały dydaktyczne dla klasy 7 i 8. Sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego.
  PRZEJDŹ ›
 • Multibook – oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela.
  PRZEJDŹ ›
 • Zadania dodatkowe – dodatkowe materiały rozwijające komunikację. Znajdziesz wśród nich „Bank pomysłów” oraz „Explore Tools kit”.

Zobacz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

III część serii Explorer - Teen Explorer New


gwarantuje kontynuację, osiągnięcie wymaganych poziomów językowych i sukces na egzaminie ósmoklasisty.

 • Nowa wersja podręcznika dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej,  gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń oraz efektywne przygotowanie uczniów do nowego egzaminu ósmoklasisty, dzięki specjalnym sekcjom egzaminacyjnym oraz powtórkowym
 • Zeszyt Ćwiczeń Exam Booster to pełnowartościowa publikacja, ściśle skorelowana z podręcznikiem oraz wzbogacona o dodatkową sekcję poświęconą przygotowaniom do egzaminu ósmoklasisty
 • Egzaminacyjny Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych, potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się
 • Książka Nauczyciela wyposażona w nadpisy z odpowiedziami do zadań, w filmy i nagrania, audio- i wideoskrypty, dodatkowe informacje i propozycje ćwiczeń wprowadzających zagadnienia gramatyczne

Bank Pomysłów

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych, potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się. Zawiera:

 • 160 stron dodatkowej publikacji zintegrowanej z podręcznikiem
 • Zestaw 56 gier komunikacyjnych, przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • Kwizy przeznaczone do pracy indywidualnej i grupowej
 • Sekcja Exam Booster gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Udostępnia listy słownictwa egzaminacyjnego. Wyjaśnia krok po kroku, jak wykonać typowe zadania egzaminacyjne. Oferuje próbny arkusz egzaminacyjny
 • Skuteczne ćwiczenia dla dyslektyków
 • Atrakcyjne ćwiczenia dla tzw. fast finishers, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Nauczycielom korzystającym z „Teen Explorer New” gwarantujemy wsparcie w postaci Książki Nauczyciela, która:

 • zawiera w sobie zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń, z nadpisanymi odpowiedziami
 • wszystkie niezbędne nagrania dostępne są pod kodami QR i na stronie dlanauczyciela.pl
 • zawiera ramki z dodatkowymi informacjami, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć, jako ciekawostki.


Egzamin ósmoklasisty

Jak skutecznie przygotować ósmoklasistów do nowego egzaminu w zgodzie z podstawą programową? - webinarium

 • podstawowe informacje o egzamine
 • struktura i wymagania egzaminacyjne
 • przykłady zadań typu egzaminacyjnego w Teen Explorer
 • akty prawne stanowiące podstawę nauczania w klasie ósmej
 • wiele innych informacji
zobacz

Egzamin Ósmoklasisty w Teen Explorer 8

Zobacz jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminu. Zapoznaj się z broszurą “Egzamin ósmoklasisty w Teen Explorer 8”, w której znajdziesz:

 • opisy komponentów serii Teen Explorer 8
 • przykłady zadań typu egzaminacyjnego w serii
 • opis egzaminu ósmoklasisty, jego wymagań, typów zadań oraz sposobu oceniania
 • szczegółowe porównanie egzaminu ósmoklasisty z egzaminem gimnazjalnym oraz sprawdzianem szóstoklasisty
 • strategie egzaminacyjne i inne
zobacz

Egzamin ósmoklasisty: filmy

Egzamin 8-klasisty: informacje podstawowe

Egzamin 8-klasisty: znajomość funkcji językowych

Egzamin 8-klasisty: rozumienie ze słuchu

Egzamin 8-klasisty: rozumienie tekstów pisanych

Egzamin 8-klasisty: znajomość środków językowych

Egzamin 8-klasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnej

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne to idealna odpowiedź na potrzeby ucznia i niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

Czytaj więcej

Zobacz także