III część serii Explorer, która gwarantuje wymaganą kontynuację, osiągnięcie wymaganych poziomów językowych  i sukces na egzaminie ósmoklasisty

 • ćwiczenia i techniki egzaminacyjne rzetelnie przygotowują do egzaminu ósmoklasisty
 • lekcje kulturowe pozwalają na rozszerzanie słownictwa bazowego i rozwijają zainteresowania uczniów
 • gotowe projekty z wykorzystaniem nowych technologii zainspirują uczniów  zmotywują do pracy
 • bogactwo ćwiczeń komunikacyjnych wspiera rzetelny rozwój tej sprawności
 • autentyczne materiały National Geograhic przybliżają inne kultury oraz prezentują język w naturalnym kontekście

Elementy serii

Teen Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/4/2017
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton
Seria: Teen Explorer

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • Sekcja Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego
 • Teoria gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide na końcu podręcznika  po polsku  z zasadami gramatycznymi i dodatkowymi ćwiczeniami pozwala lepiej zrozumieć gramatykę.
 • Ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu.
 • Bank form pisemnych wspomaga umiejętne tworzenie wypowiedzi pisemnych.
 • Explorers Club – opcjonalna lekcja poświęcona kulturze krajów anglojęzycznych, kontynuowana  jako projekt interaktywny z blogiem wideo dla młodzieży. 
przejdź do sklepu
Teen Explorer

Teen Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Phillip McElmuray
Seria: Teen Explorer

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja ściśle skorelowana z podręcznikiem, a w niej dodatkowo:

 

 • Razem ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie.
 • Ćwiczenia z odniesieniem do realiów Polski.
 • Pełna kolorowa wersja odpowiadająca podręcznikowi 1:1. 
przejdź do sklepu
Teen Explorer

Teen Explorer

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Seria: Teen Explorer
Teen Explorer

Teen Explorer

Bank Pomysłów do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Seria: Teen Explorer

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 • 110 stron dodatkowej publikacji zintegrowanej z podręcznikiem, która pomoże nauczycielowi w pracy z uczniami na różnym poziomie językowym, o różnych potrzebach edukacyjnych oraz stylach uczenia się
 • zestaw 56 gier komunikacyjnych, przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • ćwiczenia dla dyslektyków
 • ćwiczenia dla tzw. „fast finishers”, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę

Teen Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/5/2018
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton
Seria: Teen Explorer

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

 • Sekcja Starter, która pomaga w sprawdzeniu po okresie wakacyjnym, na ile wiedza z klasy VII została utrwalona, i umożliwia płynne przejście do kolejnego etapu edukacyjnego
 • Teoria gramatyki w języku polskim: Grammar Guide. Zamieszczona na końcu podręcznika sekcja zapoznaje uczniów z zasadami gramatycznymi i oferuje dodatkowe ćwiczenia, umożliwiające lepsze zrozumienie zagadnień.
 • Ramki ze wskazówkami zapoznają uczniów z technikami egzaminacyjnymi. To gwarancja skutecznego przygotowania do egzaminu.
 • Bank form pisemnych wspomaga umiejętne tworzenie wypowiedzi pisemnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie.
 • Explorers’ Club – opcjonalna lekcja poświęcona kulturze krajów anglojęzycznych. Zawiera projekt interaktywny dla młodzieży, oparty na blogu wideo. 
przejdź do sklepu

Teen Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Phillip McElmuray
Seria: Teen Explorer

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, ściśle skorelowana z podręcznikiem. Zawiera dodatkowo:

 • Ponad 60 stron ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających zapewnia skuteczne nauczanie.
 • Sekcja Exam Booster gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Prezentuje wszystkie typy zadań egzaminacyjnych z Informatora CKE oraz wyjaśnia, jak je wykonać, krok po kroku.
 • Ćwiczenia nawiązujące do kultury i tradycji Polski.
 • Odpowiada podręcznikowi 1:1.
 • Intrygujące, barwne materiały dodatkowe, w tym lekcje z nagraniami wideo. 
przejdź do sklepu

Zobacz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

III część serii Explorer - Teen Explorer


gwarantuje kontynuację, osiągnięcie wymaganych poziomów językowych i sukces na egzaminie ósmoklasisty.

 • Podręcznik dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej,  gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń oraz efektywne przygotowanie uczniów do nowego egzaminu ósmoklasisty, dzięki specjalnym sekcjom egzaminacyjnym oraz powtórkowym
 • Zeszyt Ćwiczeń Exam Booster to pełnowartościowa publikacja, ściśle skorelowana z podręcznikiem oraz wzbogacona o dodatkową sekcję poświęconą przygotowaniom do egzaminu ósmoklasisty
 • Egzaminacyjny Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych, potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się
 • Książka Nauczyciela wyposażona w nadpisy z odpowiedziami do zadań, w filmy i nagrania, audio- i wideoskrypty, dodatkowe informacje i propozycje ćwiczeń wprowadzających zagadnienia gramatyczne
zobacz podręcznik – kl. 8. zobacz zeszyt ćwiczeń – kl. 8.

Bank Pomysłów

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych, potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się. Zawiera:

 • 160 stron dodatkowej publikacji zintegrowanej z podręcznikiem
 • Zestaw 56 gier komunikacyjnych, przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • Kwizy przeznaczone do pracy indywidualnej i grupowej
 • Sekcja Exam Booster gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Udostępnia listy słownictwa egzaminacyjnego. Wyjaśnia krok po kroku, jak wykonać typowe zadania egzaminacyjne. Oferuje próbny arkusz egzaminacyjny
 • Skuteczne ćwiczenia dla dyslektyków
 • Atrakcyjne ćwiczenia dla tzw. fast finishers, czyli uczniów, którzy zazwyczaj szybciej kończą pracę
zobacz bank pomysłów – kl. 8.

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela

Nauczycielom korzystającym z „Teen Explorer” gwarantujemy wsparcie w postaci Książki Nauczyciela, która

 • zawiera w sobie zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń, z nadpisanymi odpowiedziami
 • posiada dołączone CD audio ze wszystkimi niezbędnymi nagraniami i płytę DVD z filmami
 • zawiera ramki z dodatkowymi informacjami, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć, jako ciekawostki


Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "Teen Explorer" przygotowaliśmy:

 • książkę nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • plany wynikowe, rozkłady materiału, siatki godzin
 • kryteria oceniania i karty osiągnięć ucznia,
 • materiał multimedialny – filmy, nagrania i multibooki
 • testy i kartkówki
 • flipbooki książki ucznia, zeszytu ćwiczeń, książki nauczyciela i Banku Pomysłów
 • dodatkowe materiały do prowadzenia lekcji

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Egzamin ósmoklasisty

Jak skutecznie przygotować ósmoklasistów do nowego egzaminu w zgodzie z podstawą programową? - webinarium

 • podstawowe informacje o egzamine
 • struktura i wymagania egzaminacyjne
 • przykłady zadań typu egzaminacyjnego w Teen Explorer
 • akty prawne stanowiące podstawę nauczania w klasie ósmej
 • wiele innych informacji
zobacz

Egzamin Ósmoklasisty w Teen Explorer 8

Zobacz jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminu. Zapoznaj się z broszurą “Egzamin ósmoklasisty w Teen Explorer 8”, w której znajdziesz:

 • opisy komponentów serii Teen Explorer 8
 • przykłady zadań typu egzaminacyjnego w serii
 • opis egzaminu ósmoklasisty, jego wymagań, typów zadań oraz sposobu oceniania
 • szczegółowe porównanie egzaminu ósmoklasisty z egzaminem gimnazjalnym oraz sprawdzianem szóstoklasisty
 • strategie egzaminacyjne i inne
zobacz

Publikacje egzaminacyjne

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Repetytorium

Autorzy: Małgorzata Konopczyńska, Paulina Kuźmo-Biwan, Aleksandra Prochalska-Stępień, Jolanta Sochaczewska-Kuleta
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" do szkoły podstawowej zawiera niezbędną teorię, wskazówki i zadania typu egzaminacyjnego. Pomaga krok po kroku wyćwiczyć umiejętności sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty.

 • Jest opracowane ściśle pod kątem egzaminu.
 • Zawiera całą wymaganą teorię w postaci syntetycznie opracowanych zagadnień.
 • Realizuje praktyczne podejście do nauki: zagadnieniom teoretycznym towarzyszą skorelowane z nimi zadania typu egzaminacyjnego.
 • Zapewnia intensywny trening zadaniowy: zawiera bogaty i różnorodny zbiór zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych.
 • Jest skonstruowane tak, aby umożliwiało indywidualizowanie trybu pracy: materiały można wykorzystać w każdym momencie przygotowań oraz w różnych sytuacjach dydaktycznych – na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych, zarówno do pracy samodzielnej, jak i pod opieką nauczyciela.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

Arkusze egzaminacyjne „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zostały opracowane zgodnie z wytycznymi CKE.  Umożliwiają systematyczne testowanie umiejętności egzaminacyjnych i stopniowe oswojenie uczniów z formułą egzaminu. Są skonstruowane w taki sposób, by uczeń mógł zweryfikować swoje umiejętności w rzeczywistym czasie egzaminacyjnym.

 • Zadania egzaminacyjne przedstawione w arkuszach sprawdzają przekrojowo realizację podstawy programowej i umiejętności uczniów z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych.Arkuszom towarzyszą modelowe nagrania w formacie egzaminacyjnym do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych czytane przez rodzimych użytkowników języka.
 • Dołączony do arkuszy klucz odpowiedzi do wszystkich zadań (zamkniętych i otwartych), pokazujący przykłady odpowiedzi poprawnych oraz odpowiedzi niepoprawnych, ułatwia wypracowanie skutecznych strategii egzaminacyjnych.
 • Karta odpowiedzi dołączona do każdego arkusza umożliwia trening sprawności egzaminacyjnych.
 • Wskazówki dołączone do jednego arkusza zawierają podpowiedzi, w jaki sposób należy rozwiązać poszczególne zadania.
przejdź do sklepu

Egzamin ósmoklasisty: filmy

Egzamin 8-klasisty: informacje podstawowe

Egzamin 8-klasisty: znajomość funkcji językowych

Egzamin 8-klasisty: rozumienie ze słuchu

Egzamin 8-klasisty: rozumienie tekstów pisanych

Egzamin 8-klasisty: znajomość środków językowych

Egzamin 8-klasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnej

Zobacz także