Szkoła podstawowa zawsze na czasie.
Zaktualizuj swoje podręczniki z języka niemieckiego

Od września 2020 r. reforma wchodzi w kolejny etap. W klasach 7 podejmą naukę uczniowie, którzy od trzech lat uczą się już w nowym systemie szkolnym. Konsultowaliśmy się z nauczycielami, którzy przekazali nam swoje doświadczenia w pracy z publikacjami z serii Das ist Deutsch! KOMPAKT. Korzystając z tej wiedzy, przygotowaliśmy nową edycję zeszytu ćwiczeń, do którego dodaliśmy karty komunikacyjne.

Jak zmotywować ucznia do nauki języka niemieckiego?

Uczniowie często postrzegają język niemiecki jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Dzięki projektom interkulturowym, pracy z filmem
oraz rozwiązaniom technologicznym bliskim uczniom kurs Das ist Deutsch! KOMPAKT angażuje młodych ludzi motywując ich jednocześnie do nauki.

Przejrzysty rozkład materiału gwarantuje realizację podstawy programowej

Seria Das ist Deutsch! KOMPAKT zawiera odpowiednią ilość materiału, która gwarantuje zrealizowanie jednej części podręcznika w rok nauki.
Dzięki przejrzystemu rozkładowi (1 lekcja = 2 strony) nauczyciel może dokładnie zaplanować pracę na lekcji.

Dodatkowe karty komunikacyjne ułatwiają ćwiczenie umiejętności mówienia

Do każdego rozdziału ćwiczeń dodaliśmy karty komunikacyjne, które pozwalają uczniom efektywnie pracować nad rozwijaniem umiejętności mówienia.
Są to dodatkowe karty pracy z ćwiczeniami, które sprawdzają reakcje, dialogi, monologi oraz relacjonowanie z przykładem.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Najważniejszym elementem przygotowań powinno być wybranie takiej metody kształcenia, aby uczniowie mieli możliwość
uporządkować i utrwalić wiedzę oraz przećwiczyć rozwiązywanie jak największej liczby zadań typu egzaminacyjnego.

SERIA

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Seria Das ist Deutsch! KOMPAKT do nauki języka niemieckiego umożliwiająca pełną realizację założeń podstawy programowej oraz przygotowująca do egzaminu ósmoklasisty. Wzbogacona oferta ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych oraz komunikacyjnych gwarantuje skuteczną naukę języka niemieckiego. Ciekawostki realioznawcze oraz dodatkowe filmy motywują uczniów do pracy.

 • przejrzysty rozkład materiału, podzielony na 2 lata, który gwarantuje realizację podstawy oraz osiągnięcie wymaganego poziomu A1,
 • dodatkowe techniki skutecznego nauczania gramatyki oraz leksyki,
 • nacisk na komunikację dzięki dodatkowym kartom komunikacyjnym skorelowanym z każdym rozdziałem,
 • atrakcyjne projekty interkulturowe angażujące uczniów do pracy z językiem niemieckim,
 • autentyczne teksty, opisy postaci, ciekawostki z krajów niemieckojęzycznych motywujące do nauki języka,
 • gotowe materiały skorelowane z podręcznikiem do pracy z uczniami o zróżnicowanych poziomach językowych oraz potrzebach edukacyjnych,
 • rozwiązania technologiczne bliskie uczniom (kody QR, ćwiczenia oparte na użyciu Internetu i mediów społecznościowych) wspomagające naukę.
SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Nr dopuszczenia: 814/1/2017
Autorzy: Kamińska Jolanta

Nowa edycja 2020-2022

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8 

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Szczególna uwaga zwrócona na reagowanie językowe, dialogi sterowane, liczne impulsy językowe aktywizujące ucznia.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik kompakt!) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.
 • Interesujące projekty (PROJEKTECKE) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (FOKUS – Wiederholung) po każdym rozdziale.
 • Indywidualizacja nauczania (Mehr wissen = Mehr können) i intensywny trening fonetyczny.
przejdź do sklepu
SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Autorzy: Kamińska Kolanta

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online.
 • Dodatkowe ćwiczenia systematyzujące zagadnienia gramatyczne (Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN) oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (sekcje Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN).
 • Dodatkowe zadania umożliwiające indywidualizację pracy (FOKUS – Extra).
 • Filmy gramatyczne dostępne poprzez kody QR.
 • Bank filmów, które są dostępne poprzez kody QR i karty pracy do nich (DVD-Filme – Arbeitsblätter).
 • Karty utrwalające komunikację (Kommunikation kompakt!), które systematyzują reakcje językowe, po każdym rozdziale.
 • Rozbudowane sekcje powtórzeniowe (FOKUS – Wiederholung) po każdym rozdziale.
 • Testy samokontroli (Keine Angst vor dem Test!) z ewaluacją do wykonania przed klasówką (Meine Ergebnisse – Keine Angst vor dem Test).

Zadania z podręcznika na rozumienie ze słuchu z możliwością uzupełnienia rozwiązań – na końcu publikacji.

przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! KOMPAKT

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 814/2/2018
Autorzy: Jolanta Kamińska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. Publikacja:

 • kładzie nacisk na zdobycie umiejętności komunikowania się w sytuacjach dnia codziennego,
 • uczy rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz pisania prostych tekstów,
 • prezentuje gramatykę w postaci tabel oraz reguł w języku polskim,
 • doskonale systematyzuje zagadnienia gramatyczne po każdym rozdziale,
 • charakteryzuje się bogatą ofertą ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych,
 • zawiera sekcję „Mehr wissen = Mehr können”, a w niej zadania typu egzaminacyjnego, które pojawią się po raz pierwszy na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019,
 • motywuje do nauki języka niemieckiego dzięki interesującym projektom,
 • zawiera po każdym rozdziale słownik aktywny, który pomaga uczniom przygotować się do testu,
 • zapoznaje uczniów z obyczajami i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • uczy współdziałania w zespole oraz prezentowania efektów swojej pracy na forum klasy.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! KOMPAKT

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Kamińska

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, która zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny prezentowany w podręczniku. W publikacji:

 • kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów,
 • nagrania z kodami QR – dostępne online,
 • rozbudowana sekcja powtórzeniowa po każdym rozdziale,
 • dodatkowy pakiet ćwiczeń systematyzujących zagadnienia gramatyczne, testy samokontroli z ewaluacją do wykonania przed klasówką.
przejdź do sklepu

Pomoce dydaktyczne

Książka Nauczyciela

 • zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń wraz z nadpisanymi odpowiedziami,
 • wspomaga nauczyciela poprzez wskazówki, jak pracować z podręcznikiem,
 • umożliwia dostęp poprzez kody QR do zasobów ukrytych pod kodami QR w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,
 • zawiera 2 płyty audio z nagraniami do podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz testów,
 • zawiera płytę DVD  z filmami z Zeszytu ćwiczeń.

Bank Pomysłów

Dodatkowa publikacja skorelowana z podręcznikiem, oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi,
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dysleksją,
 • o różnych poziomach językowych.

W publikacji można znaleźć:

 • turniej wiedzy realioznawczej,
 • gry językowe,
 • zadania leksykalno-gramatyczne o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • zadania poszerzające materiał leksykalny oraz gramatyczny z rozdziału,
 • arkusze egzaminacyjne,
 • lekcje realioznawcze,
 • projekty.

E-rozwiązania

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

Czytaj więcej

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Zobacz także