Seria szczegółowo dopasowana do wymogów Podstawy Programowej dla klas o podwyższonym poziomie, a w niej:

 • przejrzysty rozkład materiału, podzielony na 2 lata, który gwarantuje realizację podstawy oraz osiągnięcie wymaganego poziomu A1,
 • dodatkowe techniki skutecznego nauczania gramatyki oraz leksyki,
 • nacisk na komunikację dzięki dodatkowym kartom komunikacyjnym skorelowanym z każdym rozdziałem,
 • atrakcyjne projekty interkulturowe angażujące uczniów do pracy z językiem niemieckim,
 • autentyczne teksty, opisy postaci, ciekawostki z krajów niemieckojęzycznych motywujące do nauki języka,
 • gotowe materiały skorelowane z podręcznikiem do pracy z uczniami o zróżnicowanych poziomach językowych oraz potrzebach edukacyjnych,
 • rozwiązania technologiczne bliskie uczniom (kody QR, ćwiczenia oparte na użyciu Internetu i mediów społecznościowych) wspomagające naukę.
SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Nr dopuszczenia: 814/1/2017
Autorzy: Kamińska Jolanta

Nowa edycja 2020-2022

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8 

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

 • Szczególna uwaga zwrócona na reagowanie językowe, dialogi sterowane, liczne impulsy językowe aktywizujące ucznia.
 • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik kompakt!) po każdym rozdziale.
 • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.
 • Interesujące projekty (PROJEKTECKE) motywujące do nauki języka niemieckiego.
 • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
 • Sekcje powtórzeniowe (FOKUS – Wiederholung) po każdym rozdziale.
 • Indywidualizacja nauczania (Mehr wissen = Mehr können) i intensywny trening fonetyczny.
przejdź do sklepu
SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Autorzy: Kamińska Kolanta

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online.
 • Dodatkowe ćwiczenia systematyzujące zagadnienia gramatyczne (Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN) oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (sekcje Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN).
 • Dodatkowe zadania umożliwiające indywidualizację pracy (FOKUS – Extra).
 • Filmy gramatyczne dostępne poprzez kody QR.
 • Bank filmów, które są dostępne poprzez kody QR i karty pracy do nich (DVD-Filme – Arbeitsblätter).
 • Karty utrwalające komunikację (Kommunikation kompakt!), które systematyzują reakcje językowe, po każdym rozdziale.
 • Rozbudowane sekcje powtórzeniowe (FOKUS – Wiederholung) po każdym rozdziale.
 • Testy samokontroli (Keine Angst vor dem Test!) z ewaluacją do wykonania przed klasówką (Meine Ergebnisse – Keine Angst vor dem Test).

Zadania z podręcznika na rozumienie ze słuchu z możliwością uzupełnienia rozwiązań – na końcu publikacji.

przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! KOMPAKT

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 814/2/2018
Autorzy: Jolanta Kamińska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. Publikacja:

 • kładzie nacisk na zdobycie umiejętności komunikowania się w sytuacjach dnia codziennego,
 • uczy rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz pisania prostych tekstów,
 • prezentuje gramatykę w postaci tabel oraz reguł w języku polskim,
 • doskonale systematyzuje zagadnienia gramatyczne po każdym rozdziale,
 • charakteryzuje się bogatą ofertą ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych,
 • zawiera sekcję „Mehr wissen = Mehr können”, a w niej zadania typu egzaminacyjnego, które pojawią się po raz pierwszy na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019,
 • motywuje do nauki języka niemieckiego dzięki interesującym projektom,
 • zawiera po każdym rozdziale słownik aktywny, który pomaga uczniom przygotować się do testu,
 • zapoznaje uczniów z obyczajami i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • uczy współdziałania w zespole oraz prezentowania efektów swojej pracy na forum klasy.
przejdź do sklepu
Das ist Deutsch! KOMPAKT

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Kamińska

Zeszyt ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, która zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny prezentowany w podręczniku. W publikacji:

 • kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów,
 • nagrania z kodami QR – dostępne online,
 • rozbudowana sekcja powtórzeniowa po każdym rozdziale,
 • dodatkowy pakiet ćwiczeń systematyzujących zagadnienia gramatyczne, testy samokontroli z ewaluacją do wykonania przed klasówką.
przejdź do sklepu

Zobacz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

„Das ist Deutsch! KOMPAKT” – gwarancja dobrego wyboru!

 • seria w pełni dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej,
 • sprawdzona na rynku jakość,
 • wsparcie w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
zobacz podręcznik – kl. 8. zobacz zeszyt ćwiczeń – kl. 8.

Zobacz Bank pomysłów

Bank pomysłów – dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem, oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi,
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją,
 • o różnych poziomach językowych.
zobacz bank pomysłów – kl. 8.

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela „Das ist Deutsch! KOMPAKT":     
      

 • zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń wraz z nadpisanymi odpowiedziami,
 • wspomaga nauczyciela poprzez wskazówki, jak pracować z podręcznikiem,
 • umożliwia dostęp poprzez kody QR do zasobów ukrytych pod kodami QR w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,
 • zawiera 2 płyty audio z nagraniami do podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz testów,
 • zawiera płytę DVD  z filmami z Zeszytu ćwiczeń.

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "Das ist Deutsch! KOMPAKT" przygotowaliśmy:

 • książkę nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • plany wynikowe, rozkłady materiału, siatki godzin,
 • kryteria oceniania i karty osiągnięć ucznia,
 • materiał multimedialny – filmy, nagrania i multibooki,
 • testy i kartkówki,
 • flipbooki książki ucznia, zeszytu ćwiczeń, książki nauczyciela i Banku pomysłów,
 • dodatkowe materiały do prowadzenia lekcji.

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Zobacz także