Seria szczegółowo dopasowana do wymogów Nowej Podstawy Programowej, a w niej:

 • przejrzysty rozkład materiału, podzielony na 2 lata, który gwarantuje realizację podstawy oraz osiągnięcie wymaganego poziomu A1,
 • nacisk na komunikację i naturalny kontekst nauczania,
 • zawiera autentyczne teksty, opisy postaci, ciekawostki z krajów niemieckojęzycznych ułatwiając wprowadzanie aspektów kulturowych na zajęciach
 • dodatkowe, gotowe materiały kulturoznawcze przedstawiające kulturę krajów niemieckojęzycznych, także w odniesieniu do kultury polskiej
 • rozwiązania technologiczne  bliskie uczniom (kody QR, ćwiczenia oparte na użyciu Internetu i mediów społecznościowych) wspomagają naukę, 

Elementy serii

Meine Deutschtour

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 838/1/2017
Autorzy: Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

 • koncentracja na zbudowaniu kompetencji kulturowej w odniesieniu do krajów niemieckojęzycznych,
 • liczne zagadnienia kulturo- i realioznawcze niemieckiego obszaru językowego,
 • projekty interkulturowe w kontekście własnego kraju,
 • liczne ćwiczenia z zadaniami spiralnymi, umożliwiające utrwalenie poznanego materiału,
 • trudniejsze zagadnienia gramatyczne poszerzone o dodatkowe ćwiczenia,
 • gramatyka przedstawiona w sposób linearny,
 • zadania projektowe wykorzystujące wideoblogi. 

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Kosacka, Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

 • kody QR z dodatkowymi ćwiczeniami oraz kartami pracy do filmów i bankiem filmów.
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online,
 • dodatkowe sekcje z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi (Wortschatz und Grammatik EXTRA!) z odniesieniem do podręcznika,
 • dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!),
 • ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!),
Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 838/2/2018
Autorzy: Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. Publikacja:

 • systematycznie buduje kompetencję językową,
 • prezentuje za pomocą autentycznych materiałów zagadnienia leksykalne i gramatyczne,
 •  zawiera słowniki aktywne, które pomagają uczniom przygotować się do testu (Aktivwörterbuch)
 • zawiera krótkie zestawienie gramatyczne, które pomagają uczniom przygotować się do testu (Grammatik ist okay!)
 • zawiera liczne ćwiczenia z zadaniami spiralnymi, umożliwiające utrwalenie poznanego materiału,
 • prezentuje gramatykę przedstawioną w sposób linearny,
 • pomaga przyswoić trudniejsze zagadnienia gramatyczne poprzez dodatkowe ćwiczenia,
 • proponuje projekty poszerzające wiedzę o świecie w kontekście własnego kraju (Projekt!),
 • zapoznaje z tajnikami niemieckiej wymowy (Aussprache), wzbogaca wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego (Starter, każda ósma lekcja oznaczona - DACHL
Meine Deutschtour

Meine Deutschtour

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Kosacka, Ewa Kościelniak-Walewska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik. Zeszyt ćwiczeń:

 • zawiera nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne poprzez kody QR,
 • udostępnia poprzez kody QR dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik EXTRA!) z odniesieniem do podręcznika,
 • zawiera dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!),
 • umożliwia utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!),
 • zwiększa kompetencję językową w zakresie rozumienie autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen),
 • inspiruje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs),
 • udostępnia autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej, oraz karty pracy do filmów, poprzez kody QR (Bank filmów).

Zobacz podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Meine Deutschtour kl. 7 i 8

„Meine Deutschtour” – gwarancja dobrego wyboru!

 • W pełni dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej.
 • Sprawdzona na rynku jakość.
 • Inspirujące materiały realioznawcze.
 • Wsparcie w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
zobacz podręcznik – kl. 8. zobacz zeszyt ćwiczeń – kl. 8.

Zobacz Bank pomysłów

Bank pomysłów – dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem, oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

 • szybciej i wolniej pracującymi;
 • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją;
 • o różnych poziomach językowych.
zobacz bank pomysłów – kl. 8.

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela „Meine Deutschtour”:      

 • zawiera pomniejszony podręcznik i zeszyt ćwiczeń wraz z nadpisanymi odpowiedziami,
 • wspomaga nauczyciela poprzez wskazówki, jak pracować z podręcznikiem,
 • umożliwia dostęp poprzez kody QR do zasobów ukrytych pod kodami QR w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,
 • zawiera płytę CD – Audio z nagraniami do podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz testów,
 • zawiera płytę DVD  z filmami (3 z sekcji Filmlektion i 7 z Banku filmów),
 • proponuje 48 rozgrzewek językowych wprowadzających w tematykę każdej lekcji.

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "Meine Deutschtour" przygotowaliśmy:

 • książkę nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • plany wynikowe, rozkłady materiału, siatki godzin
 • kryteria oceniania i karty osiągnięć ucznia,
 • materiał multimedialny – filmy, nagrania i multibooki
 • testy i kartkówki
 • flipbooki książki ucznia, zeszytu ćwiczeń, książki nauczyciela i Banku Pomysłów
 • dodatkowe materiały do prowadzenia lekcji

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Zobacz także