Dostosowanie przekazu do możliwości współczesnych uczniów

Uproszczenie sposobu przekazywania teorii i formułowania poleceń oraz zastosowanie przyjaznych dla ucznia form przekazu,
takich jak infografiki, schematy, wyliczenia pozwalają na lepsze zrozumienie, przyswojenie i zapamiętanie nowych treści.

 Klasa 7 – przyjazne dla ucznia formy przekazu

Aby pozwolić współczesnemu uczniowi na lepsze zrozumienie, przyswojenie i zapamiętanie omawianych zagadnień,
w podręczniku uproszczono sposób przekazywania teorii i formułowania poleceń oraz zastosowano różne formy wizualizacji treści.

Wszystkie rozwiązania

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego podczas realizacji bieżącego materiału to sposób na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty już we wcześniejszych latach nauki.

Przemyślana forma pracy z tekstem literackim

Kluczową rolę w podręcznikach do języka polskiego odgrywają dobrze opracowane, obudowane poleceniami, teksty literackie.

Kształcenie językowe na miarę ucznia

Dobrze opracowane zagadnienia językowe umożliwiają efektywną naukę poprawnego posługiwania się językiem polskim.