Kształcenie językowe na miarę ucznia

Dobrze opracowane zagadnienia językowe – zróżnicowane ćwiczenia i przystępna teoria –powracające i uzupełniane w kolejnych klasach
zgodnie z koncepcją nauczania spiralnego, umożliwiają efektywną naukę poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Klasa 4 – Sposób na ortografię

Seria NOWE Słowa na start! duży nacisk kładzie na naukę ortografii – wszystkie zagadnienia ortograficzne opracowane są
w sposób przyjazny dla ucznia, atrakcyjny wizualnie, realnie ułatwiający zapamiętanie pisowni trudnych wyrazów.

Klasa 7 – Uporządkowane i kompletne kształcenie językowe

Praca z NOWYMI Słowami na start! gwarantuje, że do czasu egzaminu uczniowie zdążą opanować wszystkie wymagania
z kształcenia językowego. Zagadnienia z młodszych klas powracają, są poszerzane o nowe treści i utrwalane przez liczne ćwiczenia praktyczne.

Wszystkie rozwiązania

Uporządkowanie i redukcja treści

Lepsze rozplanowanie treści to odpowiedź na oczekiwania nauczycieli i potrzeby uczniów.

Dostosowanie przekazu do możliwości współczesnych uczniów

Uproszczenie sposobu przekazywania teorii pozwala na lepsze zrozumienie, przyswojenie i zapamiętanie nowych treści.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego to sposób na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty już we wcześniejszych latach nauki.