Przemyślana forma pracy z tekstem literackim

Kluczową rolę w podręcznikach do języka polskiego odgrywają dobrze opracowane, obudowane poleceniami,
teksty literackie – zarówno fragmenty lektur obowiązkowych, jak i utworów ze współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Klasa 4 – Pomysł na poznawanie literatury

Fragmenty utworów literackich zamieszczone w podręcznikach zostały dobrane i opracowane w taki sposób,
żeby rozwijać w uczniach motywację do czytania i kształcić umiejętność rozumienia literatury.

Klasa 7 – Wsparcie w omawianiu lektur

Wymagane przez podstawę programową lektury obowiązkowe zostały opracowane w taki sposób,
aby nauczyć ich czytania, analizy i interpretacji, a jednocześnie pokazać uczniom, że w utworach z dawnych epok mogą odnaleźć coś dla siebie.

Wszystkie rozwiązania

Kształcenie językowe na miarę ucznia

Dobrze opracowane zagadnienia językowe umożliwiają efektywną naukę poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Uporządkowanie i redukcja treści

Lepsze rozplanowanie treści i zmniejszenie liczby rozdziałów to odpowiedź na oczekiwania nauczycieli i potrzeby uczniów.

Dostosowanie przekazu do możliwości współczesnych uczniów

Uproszczenie sposobu przekazywania teorii pozwala na lepsze zrozumienie, przyswojenie i zapamiętanie nowych treści.