Uporządkowanie i redukcja treści

Lepsze rozplanowanie treści, zmniejszenie liczby rozdziałów, włączenie porządku chronologicznego do układu problemowego
oraz usunięcie zagadnień wykraczających poza podstawę programową to odpowiedź na oczekiwania nauczycieli i potrzeby uczniów.

Klasa 7 – redukcja i uporządkowanie materiału szansą na realizację treści

Układ treści w podręczniku zmieniono tak, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom uczniów. Mniejsza liczba nieobowiązkowych tekstów,
uporządkowanie twórczości ważnych autorów oraz wprowadzenie chronologii to rozwiązania zwiększające efektywność nauki.

Wszystkie rozwiązania

Dostosowanie przekazu do możliwości współczesnych uczniów

Uproszczenie sposobu przekazywania teorii i formułowania poleceń pozwalają na lepsze zrozumienie, przyswojenie i zapamiętanie nowych treści.

Systematyczne przygotowania do egzaminu

Rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego podczas realizacji bieżącego materiału to sposób na rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty już we wcześniejszych latach nauki.

Przemyślana forma pracy z tekstem literackim

Kluczową rolę w podręcznikach do języka polskiego odgrywają dobrze opracowane, obudowane poleceniami, teksty literackie.