Przygotowanie do egzaminu

W nowych wydaniach publikacji dla klasy 7 znajdują się rozwiązania, które w trybie zwyczajnej nauki oswajają uczniów
z formułą egzaminu oraz ułatwiają im opanowanie niezbędnych umiejętności przedmiotowych.

Praca z podręcznikiem

Wyróżnienie w podręczniku treści, na które warto zwrócić szczególną uwagę oraz systematyczne utrwalanie
wszystkich kluczowych umiejętności pomaga uczniom przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty już od 7 klasy.

Korzystanie z dodatkowych publikacji

Już od klasy 7 uczeń może szukać elementów Wiesz, umiesz, zdasz w zeszycie ćwiczeń i zbiorze zadań.
Systematyczne korzystanie z nich to skuteczna pomoc w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

Tablice matematyczne

Nowa publikacja, która może być wykorzystywana przez uczniów zarówno podczas przygotowania do egzaminu,
jak i w codziennej pracy na lekcji oraz w domu. Zebrano w niej wzory i definicje szczególnie przydatne podczas
rozwiązywania zadań z matematyki w szkole podstawowej.

Wszystkie rozwiązania

Praca z uczniami o różnych możliwościach

Dostosowania metod pracy wymagają zarówno uczniowie z trudnościami w nauce, jaki i ci bardzo zdolni.

Nowa odsłona klasy 7

Zmiana układu treści po okresie przejściowym, nowe podejście do wielu zagadnień oraz przemyślane opracowanie graficzne zwiększają komfort i efektywność pracy.

Zaciekawić i zmotywować

Dzięki osadzeniu zadań w sytucjach realnych udaje się rozbudzić zainteresowanie dzieci matematyką.