Dostosowanie aktywności muzycznych do potrzeb uczniów

 W podręcznikach dla młodszych klas przeważa repertuar do śpiewania. Natomiast w klasie 7 punktem wyjścia do lekcji są nie tylko piosenki,
lecz także utwory do grania i słuchania. Z tak dobranym repertuarem łatwiej przeprowadzić atrakcyjne zajęcia dostosowane do wieku uczniów.

Klasa 4 – śpiewanie jako wiodąca aktywność na lekcjach

Dzieci w młodszych klasach chętnie śpiewają na lekcjach muzyki. Kształcąc umiejętności w tym zakresie, jednocześnie czerpią radość
ze wspólnego muzykowania i rozwijają wrażliwość muzyczną. W klasie 4 uczą się także podstaw gry na wybranych instrumentach.

Klasa 7 – zróżnicowany repertuar jako podstawa lekcji

Ponieważ w klasie 7 trudno zachęcić uczniów do śpiewania, zróżnicowaliśmy aktywności muzyczne proponowane na początku lekcji.
Starannie dobrane piosenki można znaleźć w 9 tematach. W kolejnych 9 znajdują się utwory do grania, a w 7 – do słuchania.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania graficzne dostosowane do wieku i percepcji uczniów

Podręczniki wykorzystywane w szkole podstawowej powinny uwzględniać możliwości percepcyjne młodszych uczniów. Naukę przedmiotu ułatwiają czytelna i atrakcyjna szata graficzna oraz wizualna forma przekazu.

Praktyczne podejście do nauki przedmiotu dzięki różnorodnym ćwiczeniom muzycznym

Bogata i zróżnicowana oferta ćwiczeń dostosowanych do wieku uczniów umożliwia doskonalenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach czy ruchu przy muzyce.

Optymalna ilość treści w podręczniku

W poszczególnych tematach znajduje się tylko niezbędny zakres wiadomości i odpowiednia liczba propozycji aktywności muzycznych.