Optymalna ilość treści w podręczniku

Ilość materiału w podręczniku jest dostosowana do możliwości realizacyjnych. W poszczególnych tematach znajduje się
tylko niezbędny zakres wiadomości i odpowiednia liczba propozycji aktywności muzycznych.

Klasa 7 – poprawiony układ treści i redukcja materiału

Układ treści i zawartość tematów w podręczniku zostały zmienione tak, aby jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom nauczycieli i potrzebom uczniów.

Wszystkie rozwiązania

Dostosowanie aktywności muzycznych do potrzeb uczniów

W klasie 7 punktem wyjścia do lekcji są nie tylko piosenki, lecz także utwory do grania i słuchania. Z tak dobranym repertuarem łatwiej przeprowadzić atrakcyjne zajęcia dostosowane do wieku uczniów.

Rozwiązania graficzne dostosowane do wieku i percepcji uczniów

Podręczniki wykorzystywane w szkole podstawowej powinny uwzględniać możliwości percepcyjne młodszych uczniów. Naukę przedmiotu ułatwiają czytelna i atrakcyjna szata graficzna oraz wizualna forma przekazu.

Praktyczne podejście do nauki przedmiotu dzięki różnorodnym ćwiczeniom muzycznym

Bogata i zróżnicowana oferta ćwiczeń dostosowanych do wieku uczniów umożliwia doskonalenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach czy ruchu przy muzyce.