Zachowanie cenionych elementów podręcznika i obudowy dydaktycznej

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań dydaktycznych podręcznik i zeszyt ćwiczeń stanowią inspirację
do samodzielnego odkrywania świata przyrody, ułatwiają wykorzystanie i doskonalenie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności
oraz wspierają pracę z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

Elementy zachęcające do samodzielnego poznawania przyrody

Opisane krok po kroku doświadczenia i instrukcje inspirują uczniów do samodzielnego poznawania przyrody
oraz rozwijają niezbędne umiejętności prowadzenia obserwacji, dokonywania pomiarów i dostrzegania zależności między zjawiskami w przyrodzie.
Ilustrowane tablice ułatwiają rozpoznawanie obiektów przyrodniczych, np. skał, roślin, grzybów czy zwierząt.

Elementy rozwijające zainteresowanie światem przyrody

Dodatkowe informacje, liczne ciekawostki, adresy stron internetowych, a także atrakcyjne rozwiązania graficzne
wzbudzają zainteresowanie i skupiają uwagę uczniów.

Elementy ułatwiające naukę przyrody

Prosty, przyjazny język wykładu, wyróżnione definicje i ważne pojęcia, podsumowania po każdym temacie i dziale oraz pytania na koniec tematu
ułatwiają przyswajanie wiedzy i kształcenie przydatnych umiejętności.

Wszystkie rozwiązania

Doskonalszy sposób realizacji treści – późniejsze wprowadzenie treści dotyczących mapy

Późniejsze wprowadzenie zagadnień dotyczących mapy umożliwia ich realizację w drugim semestrze.

Rozwiązania graficzne dopasowane do wieku i percepcji uczniów

Czytelniejsza i bardziej atrakcyjna szata graficzn