Sposoby na rozbudzenie w uczniach zmysłu technicznego

Pomagamy uczniom zrobić to samemu. Na początek zgodnie z instrukcją, by w następnym kroku uczeń samodzielnie zaprojektował działania
– od pomysłu do wytworu. Nie ma lepszego sposobu, by poznać jak to działa.

Pomysły na prace wytwórcze

Kilkadziesiąt różnorodnych propozycji prac wytwórczych w ciągu 3 lat nauki daje możliwość kształtowania w uczniach
zmysłu technicznego oraz opanowania przez nich podstawowych etapów planowania prac technicznych.

Praca wytwórcza z filmem instruktażowym

Ze względu na niewielką ilość czasu na lekcji bardzo przydatna okazuje się możliwość jednoczesnego pokazania całej klasie,
jak wykonać daną pracę. Taką możliwość dają krótkie filmy instruktażowe.

Nie tylko prace wykonywane według instrukcji

Na każdym etapie kształcenia technicznego warto zaproponować uczniom samodzielne zaplanowanie pracy.
Informacje dotyczące procesów technologicznych można także przedstawić podczas omawiania zagadnień teoretycznych.

Wszystkie rozwiązania

Komfort pracy nauczyciela

Przy jednej godzinie techniki w tygodniu warto sięgnąć po materiały skracające czas przygotowania do lekcji oraz po zasoby prezentacyjne, które nie tylko ułatwią realizację podstawy programowej, lecz także uatrakcyjnią zajęcia.

Idealna odpowiedź na potrzeby ucznia

Współczesny uczeń najłatwiej przyswaja treści przedstawione prostym językiem i za pomocą różnorodnych rozwiązań graficznych.

Uczeń – bezpieczny pieszy i rowerzysta

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w ruchu drogowym jako piesi i rowerzyści. Przygotowaliśmy materiały dostosowane do możliwości poznawczych uczniów, które pozwolą nauczycielom przekazać wiedzę o bezpiecznym przemieszczaniu się.