Uczeń – bezpieczny pieszy i rowerzysta

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w ruchu drogowym jako piesi i rowerzyści. Przygotowaliśmy materiały dostosowane
do możliwości poznawczych uczniów, które pozwolą nauczycielom przekazać wiedzę o bezpiecznym przemieszczaniu się
oraz wykształcić u uczniów odpowiedzialne nawyki.

Aby łatwiej było zrozumieć i wyjaśnić

Aby uczniowie stali się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, powinni dobrze zrozumieć nie zawsze proste zasady
poruszania się po drodze jako piesi i rowerzyści. W serii Jak to działa? staramy się ułatwić to zadanie.

Aby utrwalić wiedzę

Trudne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają skutecznego utrwalenia. W serii Jak to działa? zadbaliśmy o to,
aby odbywało się ono w sposób możliwie najlepiej odpowiadający potrzebom ucznia.

Wszystkie rozwiązania

Karta rowerowa – ważny egzamin w życiu 10-latka

Pod koniec czwartej klasy uczniowie bardzo często przystępują do egzaminu na kartę rowerową. W przygotowaniach do egzaminu teoretycznego i praktycznego pomogą nowe materiały edukacyjne przygotowane przez nasze wydawnictwo.

Sposoby na rozbudzenie w uczniach zmysłu technicznego

Pomagamy uczniom zrobić to samemu. Na początek zgodnie z instrukcją, by w następnym kroku uczeń samodzielnie zaprojektował działania – od pomysłu do wytworu.

Komfort pracy nauczyciela

Przy jednej godzinie techniki w tygodniu warto sięgnąć po materiały skracające czas przygotowania do lekcji oraz po zasoby prezentacyjne, które nie tylko ułatwią realizację podstawy programowej, lecz także uatrakcyjnią zajęcia.