Praktyczny wymiar nauczania WOS-u

Bogatą warstwę ćwiczeniową w podręczniku rozbudowaliśmy o propozycje praktycznych działań. Dzięki temu jeszcze skuteczniej można kształtować u uczniów postawę obywatelską i rozwijać umiejętności przydatne w codziennym życiu.

Więcej ćwiczeń praktycznych

Większa liczba ćwiczeń o charakterze praktycznym zapewnia skuteczniejsze rozwijanie kluczowych umiejętności przedmiotowych, m.in. analizowania tekstów źródłowych, odróżniania faktów od opinii czy zabierania głosu w dyskusji.

Projekty edukacyjne w jednym miejscu

Wszystkie propozycje projektów edukacyjnych zostały zebrane na końcu publikacji. Dzięki temu łatwiej będzie dobrać odpowiednie działania sprzyjające rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej.

Atlas – skuteczna pomoc w kształceniu umiejętności przedmiotowych

Bogaty wybór źródłowych materiałów graficznych wspiera rozwijanie umiejętności analizowania i interpretowania danych statystycznych oraz odczytywania informacji z map, wykresów, schematów czy tabel.

Wszystkie rozwiązania

Komfort pracy nauczyciela

Seria Dziś i jutro zapewnia różnorodny wybór materiałów dydaktycznych – gotowych propozycji do wykorzystania podczas lekcji WOS-u, a także pomysłów wspierających realizację treści przedmiotowych.

Multiteka – jeszcze więcej zasobów w przyjaznej aplikacji

Multiteka zawiera kilkadziesiąt multimedialnych zasobów pogrupowanych według działów, z których można tworzyć własne lekcje.

Nowoczesny i aktualny podręcznik do WOS-u

W podręczniku Dziś i jutro wprowadziliśmy niezbędne aktualizacje i odświeżyliśmy szatę graficzną.