• Kształtuje umiejętności potrzebne do osiągnięcia gotowości szkolnej dzięki odpowiednio dobranym tematom i  ćwiczeniom.
 • Zawiera kurs czytania i ułatwia naukę, proponując teksty na dwóch poziomach trudności.
 • Pomaga kształtować dojrzałość społeczną dzięki treściom o dużych walorach wychowawczych.
 • Przygotowuje do pisania poprzez różnorodne ćwiczenia graficzne.

Dla dziecka

Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 1

Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 1

Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Przygotowują do nauki w klasie pierwszej, doskonaląc kluczowe obszary niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 • Poziom trudności dostosowany do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.
 • Pomagają utrwalać zdobytą na zajęciach wiedzę dzięki ćwiczeniom z różnych obszarów.
 • Przygotowują do pisania dzięki ćwiczeniom grafomotorycznym i rysowaniu według instrukcji obrazkowych.
 • Dodatkowe materiały na końcu kart pracy zachęcają do kreatywności i pozwalają na indywidualizację pracy.
przejdź do sklepu zobacz więcej naNowaeradlaprzedszkola.pl
Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 2

Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 2

Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Przygotowują do nauki w klasie pierwszej, doskonaląc kluczowe obszary niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 • Poziom trudności dostosowany do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.
 • Pomagają utrwalać zdobytą na zajęciach wiedzę dzięki ćwiczeniom z różnych obszarów.
 • Przygotowują do pisania dzięki ćwiczeniom grafomotorycznym i rysowaniu według instrukcji obrazkowych.
 • Dodatkowe materiały na końcu kart pracy zachęcają do kreatywności i pozwalają na indywidualizację pracy.
przejdź do sklepu zobacz więcej naNowaeradlaprzedszkola.pl
Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 3

Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 3

Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Przygotowują do nauki w klasie pierwszej, doskonaląc kluczowe obszary niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 • Poziom trudności dostosowany do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.
 • Pomagają utrwalać zdobytą na zajęciach wiedzę dzięki ćwiczeniom z różnych obszarów.
 • Przygotowują do pisania dzięki ćwiczeniom grafomotorycznym i rysowaniu według instrukcji obrazkowych.
 • Dodatkowe materiały na końcu kart pracy zachęcają do kreatywności i pozwalają na indywidualizację pracy.
przejdź do sklepu zobacz więcej naNowaeradlaprzedszkola.pl
Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 4

Elementarz sześciolatka. Karty pracy, część 4

Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Karty pracy cz. 1−4  „Elementarz sześciolatka”

Przygotowują do nauki w klasie pierwszej, doskonaląc kluczowe obszary niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 • Poziom trudności dostosowany do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.
 • Pomagają utrwalać zdobytą na zajęciach wiedzę dzięki ćwiczeniom z różnych obszarów.
 • Przygotowują do pisania dzięki ćwiczeniom grafomotorycznym i rysowaniu według instrukcji obrazkowych.
 • Dodatkowe materiały na końcu kart pracy zachęcają do kreatywności i pozwalają na indywidualizację pracy.
przejdź do sklepu zobacz więcej naNowaeradlaprzedszkola.pl
Elementarz sześciolatka. Książka

Elementarz sześciolatka. Książka

Autorzy: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Książka z serii „Elementarz sześciolatka” to publikacja z kursem czytania, kompleksowy zestaw tekstów i ćwiczeń dla dzieci zainteresowanych nauką czytania.

 • Ułatwia naukę czytania dzięki ciekawym tekstom, które poziomem trudności są dostosowane do możliwości dzieci.
 • Rozbudza zainteresowanie literaturą, zawiera utwory do słuchania znanych i cenionych autorów.
 • Zachęca do rozmów i dzielenia się swoimi przemyśleniami dzięki pytaniom inicjującym i historyjkom obrazkowym.
przejdź do sklepu zobacz więcej naNowaeradlaprzedszkola.pl

Dla nauczyciela

 

 

Książka Nauczyciela

Książka zawiera scenariusze na każdy dzień pogrupowane w tygodniowe kręgi, plan pracy, nuty i teksty piosenek oraz propozycje ćwiczeń gimnastycznych i zajęć ruchowych. W scenariuszach nauczyciele znajdą zapis do dziennika, dwie propozycje zajęć dydaktycznych, zabawy dodatkowe do wykorzystania w dowolnym momencie dnia oraz cykl pogłębiający zagadnienia wychowawcze „Ady dobre rady”. W planie pracy wskazano działania nauczyciela, dzieci, przewidywane osiągnięcia, środki dydaktyczne i realizowane obszary z podstawy programowej, do każdego kręgu określono zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne. 

 • CZ. 1 - (materiał na wrzesień i październik) 
 • CZ. 2 - (materiał na listopad i grudzień) 
 • CZ. 3 - (materiał od stycznia do marca) 
 • CZ. 4 - (materiał od kwietnia do czerwca) 

 

 

 

 

Piosenki i utwory do słuchania i zabawy

Na 2 CD zamieszczono ponad 100 ścieżek dźwiękowych do zajęć umuzykalniających dla sześciolatków. Ich różnorodność sprawia, że dzieci chętnie i z uwagą słuchają muzyki i wykonują opracowane do nich zadania i ćwiczenia. Dzięki tym aktywnościom doskonalą percepcję słuchowo-ruchową i poprawiają koncentrację. Zestaw płyt stanowi cenny materiał uzupełniający zajęcia w każdym przedszkolu. 

 

 

 

Elementarz sześciolatka

Program przygotowany do serii „Elementarz sześciolatka” jest dedykowany najstarszej przedszkolnej grupie wiekowej. Omówiono w nim najważniejsze zagadnienia z psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, czynniki, od których zależy sukces edukacyjny i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Opisano obszary wspierania rozwoju z kompetencjami kluczowymi, a w nich: szczegółowe cele i treści kształcenia i wychowania oraz propozycje procedur ich osiągania. 

 

 

Badanie gotowości szkolnej. Karty do diagnozowania

Karty do diagnozowania gotowości szkolnej to materiał składający się z: kart pracy do diagnozy wstępnej, kart pracy do diagnozy końcowej, arkusza indywidualnego, obejmującego wszystkie obszary rozwoju dziecka. Uwzględniono w nim wskaźniki adekwatne do wymagań zawartych w podstawie programowej (dotyczące obszaru rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego i poznawczego).  

Każda karta pracy jest poprzedzona wskazówkami, w których uwzględniono: wybrany wskaźnik z arkusza indywidualnego, polecenie dla dziecka do wykonania zadania, sposób przeprowadzenia badań, środki dydaktyczne, dodatkowe uwagi dla nauczyciela. 

Zobacz także