Strefa narzędzi

SERIA

To się czyta!

To się czyta! to nowoczesna i przystępna seria, która powstała przede wszystkim z myślą o uczniu. Porusza tematy bliskie młodzieży, zawiera współczesne teksty kultury oraz omówienia znanych filmów i seriali.

To się czyta!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

Nr dopuszczenia: 1025/1/2019
Autorzy: Anna Klimowicz, Joanna Ginter

Podręcznik „To się czyta!” do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia przygotowuje ucznia do świadomego odbioru różnych tekstów kultury, wyrażania własnych opinii oraz samodzielnego tworzenia użytecznych tekstów. 

 • Porusza tematy i problemy bliskie młodzieży na podstawie współczesnych tekstów literackich, obudowanych prostymi, zachęcającymi ćwiczeniami, oraz omówień popularnych filmów i seriali.
 • Inspiruje do dyskusji i refleksji nad poznanymi utworami m.in. dzięki rozpoczynającym każdy rozdział współczesnym tekstom, które wprowadzają uczniów w tematykę danego działu, oraz ćwiczeniom „Na początek” i „Po przeczytaniu” znajdującym się w każdej lekcji.
 • Jest dostosowany do percepcji młodszego ucznia dzięki zastosowanym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.: podziałowi treści na krótkie rozdziały i jednostki tematyczne, stałej, uporządkowanej strukturze każdego tematu, infografikom i schematom z wybranymi zagadnieniami, intrygującym tytułom lekcji, poleceniom formułowanym prostym i zrozumiałym dla ucznia językiem.
 • Umożliwia utrwalenie wiedzy za pomocą licznych schematów i ćwiczeń podsumowujących.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów niezbędnych w życiu codziennym i zawodowym dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom i informacjom zamieszczonym pod nazwą „Kultura języka w zawodzie”.
 • Ułatwia prowadzenie zajęć dzięki uporządkowanej i przejrzystej budowie. Zawiera oczekiwany przez nauczycieli układ treści – tematyczny z elementami chronologii historycznoliterackiej. Podręcznik został podzielony na dwie części: literacko-kulturową i językową. Dodatkowo na stronach zatytułowanych „Kilka słów o epokach” zebrano informacje o kolejnych okresach w historii literatury i kultury, dotyczące m.in. najważniejszych kontekstów społecznych i artystycznych.
przejdź do sklepu

To się czyta!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia

Nr dopuszczenia: 1025/2/2020
Autorzy: Anna Klimowicz, Joanna Ginter

Podręcznik „To się czyta!” do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia przygotowuje ucznia do świadomego odbioru różnych tekstów kultury, wyrażania własnych opinii oraz samodzielnego tworzenia tekstów użytkowych.

 • Porusza tematy i problemy bliskie młodzieży w oparciu o współczesne teksty literackie, obudowane prostymi, zachęcającymi ćwiczeniami, oraz omówienia popularnych filmów i seriali.
 • Inspiruje do refleksji i dyskusji nad przeczytanymi utworami dzięki rozpoczynającym każdy rozdział współczesnym tekstom, które wprowadzają uczniów w tematykę rozdziału i poprzedzają lektury obowiązkowe, oraz ćwiczeniom „Na początek” i „Po przeczytaniu” znajdującym się w każdej lekcji.
 • Jest dostosowany do możliwości percepcyjnych ucznia dzięki zastosowanym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.: treściom podzielonym na krótkie rozdziały, stałej, uporządkowanej strukturze każdego tematu, infografikom i schematom z wybranymi zagadnieniami, intrygującym tytułom lekcji, poleceniom formułowanym prostym i zrozumiałym dla ucznia językiem.
 • Umożliwia utrwalenie wiedzy za pomocą czytelnych schematów oraz ćwiczeń podsumowujących.
 • Kształci umiejętność przygotowywania tekstów niezbędnych w życiu codziennym i zawodowym dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom i informacjom zamieszczonym pod nazwą „Kultura języka w zawodzie”.
 • Realizuje nowatorski układ treści – tematyczny z elementami chronologii historycznoliterackiej – ułatwiający zaciekawienie uczniów i zapoznanie ich z kolejnymi epokami.
 • Został podzielony na dwie części: literacko-kulturową i językową. Dodatkowo, informacje o poszczególnych epokach zebrano na stronach zatytułowanych „Kilka słów o epokach”, na których przedstawiono najważniejsze konteksty społeczne i artystyczne kolejnych okresów w historii literatury i kultury.
przejdź do sklepu

To się czyta!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

Nr dopuszczenia: 1025/3/2021
Autorzy: Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Agnieszka Ciesielska

Podręcznik „To się czyta!” do języka polskiego dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia jest podzielony na dwie części: literacko-kulturową i językową.

 • Realizuje nowatorski układ treści – tematyczny z elementami chronologii historycznoliterackiej – ułatwiający zaciekawienie uczniów i zapoznanie ich z kolejnymi okresami w historii literatury i kultury. Informacje o tych okresach zebrano na dodatkowych stronach, na których przedstawiono najważniejsze konteksty społeczne i artystyczne.
 • Porusza tematy i problemy bliskie młodzieży m.in. poprzez odwołania do współczesnych tekstów literackich, filmów czy seriali.
 • Jest dostosowany do możliwości percepcyjnych ucznia dzięki zastosowanym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.: uporządkowanej strukturze tematów, atrakcyjnym infografikom dotyczącym ważnych i ciekawych zagadnień, prostym schematom przedstawiającym wybrane treści, poleceniom formułowanym zrozumiałym językiem.
 • Ukazuje powiązania między różnymi dziedzinami twórczości dzięki stronom „Ukryte w dziele sztuki” prezentującym dzieła malarskie czy instalacje artystyczne poruszające ważne współczesne tematy.
 • Umożliwia utrwalenie wiedzy za pomocą czytelnych schematów oraz ćwiczeń podsumowujących.
 • Uświadamia rolę języka w życiu codziennym i zawodowym dzięki treściom zawartym w części poświęconej kształceniu językowemu.

 

przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Nowoczesne, proste w obsłudze aplikacje wspierają nauczycieli zarówno w czasie przygotowań do lekcji, jak i w trakcie ich prowadzenia. Atrakcyjne materiały prezentacyjne skracają czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć i ułatwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 

Podręcznik Nauczyciela

Po zalogowaniu na portalu dlanauczyciela.pl otrzymujesz dostęp do kompletnego Podręcznika Nauczyciela w formie pliku PDF. Ten format w prosty i intuicyjny sposób umożliwia wydruk tylko niezbędnych stron z całego pliku.

Publikacja zawiera podręcznik dla ucznia wzbogacony o wskazówki i komentarze ułatwiające prowadzenie lekcji, m.in.:

 • dodatkowe informacje: wiadomości o omawianych utworach, notki biograficzne, ciekawostki,
 • ćwiczenia rozwijające i grupowe,
 • pomysły na dostosowanie zajęć do zróżnicowanych możliwości uczniów,
 • propozycje dodatkowych zadań i tekstów kultury.
przejdź do portalu

Portal dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z wartościowych i rzetelnie opracowanych materiałów dydaktycznych.

Na portalu nie tylko łatwo wyszukasz potrzebne pomoce, lecz także stworzysz własne zestawy z dostępnych materiałów i znajdziesz aktualne informacje o nadchodzących inicjatywach edukacyjnych.

Jeśli korzystasz z serii To się czyta!, otrzymasz dostęp do wielu materiałów podzielonych na wskazane kategorie:  

 • dokumentacja nauczyciela, m.in.: podstawa programowa, program nauczania, rozkład materiału i wymagania edukacyjne,
 • prowadzenie lekcji, m.in.: Podręcznik Nauczyciela, scenariusze lekcji filmowych, karty pracy, ciekawe artykuły eksperckie, dodatkowe ćwiczenia, odpowiedzi do zadań z podręcznika,
 • materiały prezentacyjne, m.in.: Multiteka i plakaty.
przejdź do portalu

 

generator.dlanauczyciela.pl

Zaloguj się i korzystaj z generatora, który pozwala na systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny na przygotowanie materiałów służących do oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Wybór zadań do testu, kartkówki czy karty pracy ułatwią filtry w Bazie zadań i informacja o szacowanym czasie rozwiązywania zadania.

Na portalu masz do wyboru prawie 700 zadań z kluczami odpowiedzi, zintegrowanych z treściami omawianymi w podręcznikach do serii To się czyta!. Dzięki proponowanym ćwiczeniom możesz jeszcze szybciej przygotować test, kartkówkę czy sprawdzian w wersjach dla wielu grup. Teraz dzięki nowej funkcji łatwiej i szybciej stworzysz własne zadania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz prawda‐fałsz i dodasz je do Bazy zadań.

przejdź do portalu

 

 

Multiteka

Aplikacja offline z atrakcyjnymi multimediami, które nie tylko doskonale tłumaczą ważne i trudne zagadnienia, lecz także wspierają proces zapamiętywania nowych treści.

W Multitece do serii To się czyta! znajdziesz:

 • prezentacje z lektorem dotyczące sztuki kolejnych epok,
 • materiały interaktywne z kształcenia językowego.
pobierz

Dlaczego warto wybrać serię To się czyta!?

Absolwenci szkół podstawowych, którzy chcą się kształcić zawodowo, mogą wybrać naukę w trzyletnich branżowych szkołach pierwszego stopnia. Po ich ukończeniu mogą kontynuować edukację w dwuletnich branżowych szkołach drugiego stopnia i przystąpić do egzaminu maturalnego, podobnie jak absolwenci liceów czy techników.

Być bliżej uczniów...

Kto z nas choć raz nie usłyszał, że lektury są mało ciekawe, poezja jest nudna, a gramatyka trudna? Chcemy pokazać, że tak wcale nie musi być, dlatego w podręczniku proponujemy różne rozwiązania bliskie uczniom, dostosowane do ich wieku i możliwości percepcyjnych.

Czytaj więcej

To się łatwo czyta

Aby zachęcić uczniów do czytania, w podręczniku zamieściliśmy teksty poruszające współczesne tematy i problemy bliskie młodzieży oraz omówienia popularnych filmów i seriali, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień.

Czytaj więcej

Zaciekawić

i zmotywować

Dobra motywacja do nauki to już połowa sukcesu. Dlatego w podręczniku tak dobraliśmy formy przekazu, żeby zainteresować różnych uczniów. Bo każdy uczeń jest dla nas ważny.

Czytaj więcej

Strefa wiedzy

Artykuły

Co badania mówią o nauczaniu zdalnym.

Jak nauczanie zdalne wpłynęło na funkcjonowanie uczniów i rodziców?

Strefa rozwoju

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Uczeń

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

dowiedz się więcej

Opracowujemy materiały, które pomogą zapewnić wsparcie edukacyjne i psychologiczne zarówno ukraińskim, jak i polskim uczniom, a  nauczycieli wyposażyć w narzędzia ułatwiające  naukę i integrację dzieci oraz promowanie wzajemnego zrozumienia między nimi. 

 • Integracja – poznaj pomysły i inicjatywy, które ułatwią integrację ukraińskich uczniów w polskich placówkach oświatowych.
 • Komunikacja – sprawdź webinaria oraz słowniczki, które pomogą w komunikacji na lekcjach.
 • Materiały dydaktyczne – wybierz dodatkowe materiały, które pomogą zaplanować pracę, m.in. materiały do nauki języka polskiego jako obcego czy opracowania przybliżające system edukacji na Ukrainie. 
 • Wsparcie psychologiczne – sprawdź artykuły i webinaria psychologiczne pomagające mierzyć się z obecną sytuacją wszystkim, którzy są w nią zaangażowani – uczniom, rodzicom, nauczycielom, opiekunom.
 • Organizacja nauki – zapoznaj się z przepisami, ustawami i rozporządzeniami, w których streszczamy i objaśniamy (ze wskazaniem źródeł) najważniejsze regulacje dotyczące sytuacji uczniów ukraińskich w polskich szkołach.
 • Słowniczki polsko-ukraińskie – dostępne w Grupie na Facebooku „Sercem z Ukrainą. Grupa dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy”. To miejsce, w którym członkowie pomagają sobie w codziennej pracy, dzielą się wiedzą, praktycznymi pomysłami i doświadczeniami. Słowniczki ze zwrotami przydatnymi na lekcjach języka polskiego dostępne są TU i TU.

Przygotowane pomoce i materiały dydaktyczne umożliwią sprawną realizację podstawy programowej z serią To się czyta! w trybie nauki zdalnej:

 • generator.dlanauczyciela.pl – baza kilkuset zadań do przygotowania testów i kartkówek czy kart pracy, które ułatwią weryfikację wiedzy uczniów w czasie nauki zdalnej. 
  PRZEJDŹ › 
 • dlanauczyciela.pl – ponad 100 materiałów dydaktycznych, w postaci dokumentacji nauczyciela i elementów ułatwiających prowadzenie lekcji, które sprawdzają się zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i podczas kształcenia zdalnego. 
  PRZEJDŹ › 
 • Multiteka – biblioteka multimedialnych zasobów takich jak pokazy slajdów zawierające zdjęcia, reprodukcje i opisy dzieł z epoki, ciekawostki na ich temat, a także informacje o współczesnym dziele nawiązującym do omawianego okresu. Materiały multimedialne pobudzają wyobraźnię uczniów i sprzyjają skupieniu ich uwagi podczas zajęć.
  PRZEJDŹ › 
 • E-booki – wersje elektroniczne podręczników dla klas 1, 2 i 3, z których można korzystać na komputerze i tablecie, również w trakcie nauki zdalnej 
  PRZEJDŹ › 

Zobacz także