Próbna matura

Tylko do 25 listopada 2018 r. przyjmujemy zgłoszenia do diagnozy PRZED MATURĄ.

Program diagnoza PRZED MATURĄ sprawdza poziom opanowania przez uczniów ostatnich klas szkoły średniej wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła przystępując do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób.

A oto najważniejsze daty:

10.09-25.11.2018 – przyjmowanie zgłoszeń
3-11.01.2019  – przeprowadzenie diagnozy PRZED MATURĄ
19.02.2019 – opublikowanie ogólnopolskich wyników

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym kalendarium diagnozy PRZED MATURĄ w roku szkolnym 2018/19.

Udział placówki w programach diagnostycznych zgłasza dyrektor szkoły. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych powinna wcześniej zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (pobierz).

Po zawarciu umowy dyrektor szkoły jednorazowo wypełnia elektroniczny formularz zgłoszenia szkoły (za pomocą kodu aktywacyjnego potwierdzającego jego tożsamość) oraz składa zapotrzebowanie na arkusze testowe na stronie: zamówienie-diagnoza.nowaera.pl

Zapraszamy - trwa przyjmowanie zgłoszeń!

Więcej: matura-diagnoza.nowaera.pl

REPETYTORIA I ARKUSZE MATURALNE

Pełna oferta dostępna tutaj: sklep Nowej Ery.