Umiejętności życiowe wyzwaniem anglisty XXI wieku

Umiejętności życiowe wyzwaniem anglisty XXI wieku

Ćwiczenie umiejętności receptywnych i produktywnych na lekcji języka angielskiego to zaledwie ułamek wyzwań, jakie przed anglistami stawia współczesna dydaktyka. Kolejne są umiejętności życiowe (Life Skills), o których wspomina najnowsze Rozporządzenie MEN ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467). I mimo że nie są nazwane po imieniu, to wskazują kierunek, w jakim lekcje w szkole powinny podążać.

1.png

Czym właściwie są wspomniane wyżej Life Skills? To nic innego jak 4 główne umiejętności (zwane 4K albo 4Cs), które Twoim uczniom przydadzą się w życiu:

  • komunikacja (Communication)
  • krytyczne myślenie (Critical thinking)
  • kooperacja (Cooperation)
  • kreatywność (Creativity).

Poza „wielką czwórką” do umiejętności życiowych można zaliczać:

  • umiejętności prezentacyjne (Presentation skills)
  • samorozwój (Self-development)
  • umiejętności praktyczne (Practical skills), np. jak napisać CV
  • umiejętność posługiwania się językiem branżowym (English for Special Purposes), który będzie bardzo przydatny w przyszłej pracy naszych podopiecznych.

Zadaniem nauczyciela jest wykorzystywanie własnej eksperckiej wiedzy do tego, aby tak dobrać materiały edukacyjne, żeby realizowały zarówno podstawę programową, jak i wspierały naukę tego, co dydaktyk uznaje za przydatne dla swoich podopiecznych. Warto szukać takiego kursu dla nowej szkoły ponadpodstawowej, który realizuje 4Cs…
I przy tej okazji zetknąć się z serią podręczników My Perspectives wydawnictwa Nowa Era, w której szczególny nacisk położono na te 4 umiejętności życiowe. Co ważne, zadania rozwijające te umiejętności są wyraźnie oznaczone w książce nauczyciela! Dzięki temu nauczyciel zawsze wie, jakie zagadnienie podręcznikowe warto omówić na lekcji, która przecież nie musi być żmudnym powtarzaniem ćwiczeń. Przykłady takich zadań z podręcznika znajdziesz na poniższych zdjęciach – zwróć uwagę, że wiele zadań maturalnych może wykorzystywać Life Skills!

(Post powstał dzięki inspiracji książkami nauczyciela do serii My Perspectives, które pobrano ze strony dlanauczyciela.pl i wykorzystano za zgodą wydawcy).

lifeskills2.jpg

lifeskills3.jpg

lifeskills4.jpg

lifeskills5.jpg

lifeskills6.jpg

O autorze:

zdjęcie prostokątne.jpg 

Oskar Rożewicz - nauczyciel języka angielskiego i historii w szkole ponadpodstawowej, bloger, a także autor rozkładów materiału do podręczników My Perspectives. Pasjonat edukacji spersonalizowanej, inteligencji wielorakich, oceniania kształtującego i szerokiego zastosowania TIK w edukacji.