Matematyka wcale nie musi być trudna

Niejednemu lekcje matematyki kojarzą się z niezliczoną liczbą zadań rozwiązywanych na tablicy. W podręczniku „To się liczy!” każda lekcja zawiera niezbędne treści, przedstawione w uporządkowany, prosty i przejrzysty sposób, oraz wiele rozwiązań pomagających zapamiętać ważne informacje.

 

Przykłady krok po kroku

Wierzymy, że to małe sukcesy motywują do uczenia się. Dlatego poszczególne przykłady w lekcji rozwiązywane są krok po kroku tak, żeby każdy uczeń mógł samodzielnie i we własnym tempie dojść do rozwiązania.

 

Utrwalanie wiadomości

Podręcznik zawiera wiele rozwiązań ułatwiających naukę. Podpowiedzi przy poszczególnych zadaniach pomagają je wykonać, a wyróżnione ważne wiadomości – zapamiętać istotne treści. Zestawy powtórzeniowe na końcu każdego rozdziału umożliwiają sprawdzenie wiedzy i pomagają przygotować się do sprawdzianów.

Duża liczba wykresów, schematów i rysunków geometrycznych

Wybrane zagadnienia matematyczne są wyjaśnianie przy pomocy wykresów, schematów i rysunków geometrycznych, co umożliwia lepsze zrozumienie i zapamiętanie wiadomości.

Odpowiedzi do ćwiczeń i zadań

W podręczniku zamieściliśmy wszystkie odpowiedzi do ćwiczeń i zadań. Takie rozwiązanie pozwala uczniom samodzielnie sprawdzić, czy poprawnie wykonali ćwiczenia.

 

Wszystkie rozwiązania

Być bliżej uczniów…

W podręcznikach serii „To się liczy!” zadbaliśmy o taki dobór tematów i zadań, by zainteresować uczniów i pokazać im sens uczenia się matematyki. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom, które są bliskie uczniom, dostosowane do ich wieku i percepcji, chcemy przekonać młodzież, że matematyka jest potrzebna i warto się jej uczyć.

Matematyka wcale nie musi być trudna

Niejednemu lekcje matematyki kojarzą się z niezliczoną liczbą zadań rozwiązywanych na tablicy. W podręczniku „To się liczy!” każda lekcja zawiera niezbędne treści, przedstawione w uporządkowany, prosty i przejrzysty sposób, oraz wiele rozwiązań pomagających zapamiętać ważne informacje.

Matematyka się liczy na co dzień

Jednym z najczęstszych pytań uczniów jest: „Po co się tego uczymy?”. Żeby rozwiać ich wątpliwości, osadzamy zadania matematyczne w sytuacjach im bliskich, realnych, takich, z którymi mogą się spotkać na co dzień, również w życiu zawodowym. Taki kontekst pozwala zrozumieć sens uczenia się matematyki.