Edukacja na czasie.
Aktualizuj swoje podręczniki

Nauczyciele każdego dnia walczą o uwagę ucznia. Proces ten jest łatwiejszy,
gdy towarzyszą mu angażujące podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz materiały dydaktyczne.
Przygotowanie nowych edycji podręczników na lata 2020-2022 dla klas 1, 4 i 7 poprzedziły liczne konsultacje z nauczycielami.
Ich owocem są zaktualizowane wydania wzbogacone o rozwiązania sprzyjające efektywnej nauce.

Więcej czasu na realizację materiału

Zoptymalizowaliśmy układy treści tak, aby można było zrealizować materiał w ramach siatki godzin. Było to możliwe dzięki usunięciu tematów wyrównujących wiedzę uczniów w okresie przejściowym oraz przeformułowaniu wielu zagadnień.

Przystosowanie do możliwości poznawczych uczniów

Uważnie obserwujemy dzisiejsze pokolenie uczniów i modyfikujemy rozwiązania edukacyjne. Wprowadzone zmiany obejmują:

  • przeformułowanie wielu zagadnień w taki sposób, aby były bardziej dostosowane do percepcji uczniów,
  • ulepszenie konstrukcji tematów dzięki prostszej narracji,
  • uproszczenie trudnych treści w celu przyswojenia skomplikowanych zagadnień,
  • nowe metody prowadzenia zajęć, ułatwiające skuteczne kształcenie uczniów o różnych predyspozycjach.

Zmieniona szata graficzna

Zdajemy sobie sprawę, że podręcznik jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność nauczania. Odnowiona warstwa wizualna nie tylko przyciąga uwagę uczniów swą estetyką, ale również pozytywnie wpływa na rozbudzenie ciekawości i zainteresowanie daną dziedziną wiedzy.

Systematyczne przygotowanie do egzaminu już od 7 klasy

Im więcej różnorodnych zadań, tym mniejsze ryzyko, że uczeń trafi na egzaminie na zagadnienia, które mogą go zaskoczyć. Cenne są również podsumowania większych partii materiału, które porządkują i utrwalają wiedzę uczniów.

Dzięki licznym zadaniom w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń, zbiorach zadań i innych publikacjach oraz specjalnej sekcji Wiesz, umiesz, zdasz kształcenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty będzie łatwiejsze.

Wsparcie w pracy nauczyciela

Od września rozszerzamy katalog pomocy dydaktycznych. Cyfrowe odzwierciedlenia podręczników trafią do uczniów, natomiast wersje dla nauczycieli – Mulibooki dla klas 7 –  zostaną wzbogacone o interaktywne materiały prezentacyjne. Udoskonalona wersja Generatora testów i sprawdzianów, oprócz sprawnego przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę, pozwoli na optymalizację wydruków. Uzupełnione materiały dydaktyczne w portalu dlanauczyciela.pl łatwiej będzie można znaleźć dzięki pogrupowaniu zgodnie z  kolejnością tematów w podręcznikach oraz nowym funkcjonalnościom wyszukiwarki.

Oferta Nowej Ery

Zapewniamy wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas – dostosowane do wymagań MEN. W naszej nowej ofercie nauczyciele znajdą najbardziej znane i lubiane serie podręczników Nowej Ery, a także nowe serie do edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i języka niemieckiego.

E-rozwiązania

Nauczyciele pracujący z naszymi seriami mogą skorzystać z następujących rozwiązań:

dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator zadań

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Multibooki

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

zobacz

Multiteki

Materiały prezentacyjne Nowej Ery pomogą w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.

zobacz

Dodatkowe wsparcie

Dobry wydawca to taki, który wspiera nauczycieli w każdej sytuacji i na każdym etapie procesu edukacyjnego. Dlatego, świadomi potrzeb i wyzwań, przed jakimi każdego dnia stają nauczyciele, nieustannie przygotowujemy nowe inicjatywy i materiały. Ich zdaniem jest wszechstronne wsparcie nauczycieli we wszystkich obszarach dotyczących ich pracy, a także rozwój kompetencji i ułatwienie nauczania w szybko zmieniającej się szkolnej rzeczywistości.

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Szkolenia przygotowane we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Edukacja na czasie. Dyrektor

Szkolenia opracowane wspólnie z firmą Vulcan, specjalizującą się w zarządzaniu oświatą

Edukacja na czasie. Nauka i relacje

Webinaria, artykuły poświęcone praktycznym umiejętnościom związanym z pracą w czasie pandemii

Zobacz także