Serie wydawnicze

Wielka Przygoda

„Wielka Przygoda” to nowa seria do edukacji wczesnoszkolnej, która wpisuje się w założenie, że edukację dzieci w klasach 1–3 należy traktować jako dynamiczny proces nadawania sensu i rozumienia ciągle zmieniającej się rzeczywistości, a nie jako przekaz gotowych informacji. Materiał w  niej zawarty umożliwia uczniom budowanie własnej wiedzy poprzez zdobywanie nowych doświadczeń, okazje do stawiania hipotez i możliwość dociekania. 

więcej o serii

Elementarz odkrywców

Seria „Elementarz odkrywców” gwarantuje pełną realizację zapisów podstawy programowej, w tym treści wychowawczych skoncentrowanych wokół  wprowadzania ucznia w świat wartości (narodowych i społecznych). Wyróżnia się przemyślanym, uzasadnionym metodycznie tempem wprowadzania liter i cyfr, zróżnicowanymi zadaniami umożliwiającymi indywidualizację nauczania i tekstami najlepszych autorów oraz bogata szata graficzną. Wspiera wielokierunkową aktywność dziecka umożliwiając mu rozwój we wszystkich obszarach oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w klasie IV. 

więcej o serii

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Generator ocen opisowych

W generatorze oceny opisowej zostały zaproponowane wyrażenia oceniające, które ułatwią Nauczycielowi dokonanie oceny śródrocznej i rocznej każdego ucznia.

zobacz

Ćwiczenia multimedialne

Ponad 600 ćwiczeń multimedialnych, które wspomagają naukę czytania i pisania, a także wprowadzają i utrwalają podstawowe umiejętności matematyczne.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Webinaria

Łamanie schematów w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej

Łamanie schematów w nauczaniu matematyki – jak robić to rozsądnie i pomysłowo?

Pomyślę i rozwiążę – rozwój myślenia matematycznego u uczniów klas 2

Jak rozwijać myślenie matematycznie u uczniów klas 2?

Nie takie kot(d)y straszne... czyli o kodowaniu z kotem Scratchem

Jak zaciekawić dzieci nauką programowania?

Zobacz także