Nazywanie, porządkowanie i opanowanie świata dziecięcych emocji

Sposób formułowa­nia narracji i przedstawiania problemów sprzyjają budowaniu świata pozytywnych wartości
i samodzielne­mu odkrywaniu oraz formułowaniu zasad i reguł współżycia społecznego z poszanowaniem praw innych.

Oswajamy emocje

Wychodząc z przekonania, że emocje nazwane to emocje okiełznane, proponujemy w podręczniku cykl Między nami,
który pomaga nazwać, uporządkować, uspokoić i opanować zawiły świat dziecięcych emocji.

Wszystkie rozwiązania

Eksploracja świata wiedzy, odkrywanie talentów i uzdolnień

Nasze rozwiązania pomogą uczyć ciekawie i skutecznie, odkryć i rozwinąć potencjał drzemiący w każdym uczniu.

Rozwiązania wspomagające rzeczywistą indywidualizację nauczania

Seria zawiera obszerny materiał do realizacji treści z poszczególnych edukacji, zgodnie ze stylem pracy nauczyciela oraz możliwościami uczniów.