Rozwiązania wspomagające rzeczywistą indywidualizację nauczania

Seria zawiera obszerny materiał do realizacji treści z poszczególnych edukacji, zgodnie ze stylem pracy nauczyciela oraz możliwościami uczniów.

Kurs czytania

Autorzy serii zadbali o to, aby nikomu nie zabrakło tekstów do czytania! Dlatego w naszym podręczniku wprowadzanym
literom towarzyszą teksty na kilku różnych poziomach trudności. Dzięki temu każdy uczeń będzie miał co czytać na zajęciach i poza nimi.

 

Pisanie to wyzwanie

Pisanie nawet kilkuzdaniowych tekstów to dla ucznia klas 1–3 prawdziwe wyzwanie. Dlatego w serii stworzyliśmy rubrykę Sztuka pisania.
Proponujemy w niej przemyślany 3 letni kurs pisania, który przygotowuje dziecko do samodzielnego pisania tekstów w klasie 4.

Matematyka się liczy

Na lekcjach matematyki uczeń ma okazję nie tylko liczyć i rozwiązywać zadania, ale też uczy się pracować w grupie,
myśleć strategicznie i radzić sobie z emocjami. Seria została stworzona w myśl zasady: nauczanie przez działanie.

Wszystkie rozwiązania

Nazywanie, porządkowanie i opanowanie świata dziecięcych emocji

Sposób formułowa¬nia narracji i przedstawiania problemów sprzyjają budowaniu świata pozytywnych wartości i samodzielne¬mu odkrywaniu oraz formułowaniu zasad i reguł współżycia społecznego z poszanowaniem praw innych.

Eksploracja świata wiedzy, odkrywanie talentów i uzdolnień

Nasze rozwiązania pomogą uczyć ciekawie i skutecznie, odkryć i rozwinąć potencjał drzemiący w każdym uczniu.